صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله وسیع سایبری ۷ هزار کمپیوتر را هدف گرفته است

 حمله وسیع سایبری ۷ هزار کمپیوتر را هدف گرفته است

براي باز کردن قفل درخواست 300 دالر باج دارد، که بايد با بيتکوين پرداخته شود.
امبر راد، وزير داخله بريتانيا، ميگويد هنوز براي دولت اين کشور روشن نيست که چه کساني عامل اين حمله وسيع بودهاند. بانک مرکزي روسيه اعلام کرده است که در اين کشور چند بانک هدف قرار گرفتهاند.
شرکت موترسازي رنو در فرانسه يکي ديگر از موسسات بزرگي است که اعلام کرده هدف اين حمله قرار گرفته است. يک سخنگوي اين شرکت به خبرگزاري فرانسه گفت آنها مشغول انجام اقدامات لازم براي مقابله با حمله هستند. (بي بي سي)