صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون جوان‌ترین رئیس جمهور فرانسه قدرت را تحویل گرفت

مکرون جوان‌ترین رئیس جمهور فرانسه قدرت را تحویل گرفت

امانوئل مکرون، رئيس جمهور جديد فرانسه با تحويل قدرت از فرانسوا اولاند، رئيس جمهور سابق، کار خود را آغاز کرد.
آقاي مکرون، نامزد ميانهرو با شکست قاطع مارين لوپن، نامزد حزب راستگراي جبهه ملي، در 39 سالگي، جوانترين رييس جمهور تاريخ فرانسه شده است.
او جانشين فرانسوا اولاند ميشود که پس از ديداري طولاني با آقاي مکرون، کاخ اليزه را ترک کرد. آقاي اولاند در انتخابات نامزد نشده بود.
رئيس جمهور منتخب فرانسه پيشتر پيروزي خود را شروع «فصل تازهاي» در تاريخ فرانسه خواند و گفت که او رييس جمهور همه مردم خواهد بود.
آقاي مکرون گفت: «هموطنان عزيزم در فرانسه يا خارج کشور، بعد از يک نبرد دموکراتيک طولاني تصميم گرفتيد که به من اعتماد کنيد. مي خواهم از اين فرصت استفاده و از همه شما عميقا قدرداني کنم.»
مراسم آغاز رياست جمهوري آقاي مکرون تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شد. (بي بي سي)