صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یورش نیروهای آمریکایی به پایگاه مرتبط با القاعده در یمن

یورش نیروهای آمریکایی به پایگاه مرتبط با القاعده در یمن

وزارت دفاع آمريکا ميگويد که نيروهاي آمريکايي در يمن به يک پايگاه مرتبط با گروه القاعده يورش بردهاند و دستکم هفت پيکارجو را کشتهاند.
اين پايگاه در ولايت مأرب در مرکز يمن واقع است.
وزارت دفاع آمريکا در بيانيهاي اعلام کرده که حمله به اين پايگاه بامداد روز سهشنبه با ترکيبي از حمله هوايي و تيراندازي با سلاحهاي سبک همراه بوده است.
نيروهاي دولتي يمن در اين عمليات از نيروهاي آمريکايي حمايت کردهاند.
وزارت دفاع آمريکا ميگويد که هدف اصلي از يورش به اين پايگاه، جمعآوري اطلاعات بوده است.
قومندان جان تامس، سخنگوي فرماندهي مرکزي آمريکا ميگويد: «چنين يورشهايي به اطلاعات ما از آرايش، تواناييها و مقاصد گروه القاعده شبه جزيره عربستان ميافزايد و به ما کمک ميکند که اين گروه را تضعيف کنيم و جلوي کارهايش را بگيريم.»
به نظر ميرسد که اين نخستين عمليات زميني نيروهاي آمريکايي در ولايت مأرب بوده است.
کمتر از چهار ماه پيش يک افسر آمريکايي و دهها غير نظامي در جريان يورشي مشابه در ولايت بيضاء در همسايگي ولايت مأرب کشته شدند. (بي بي سي)