صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ و رهبران اسرائیل در باره صلح خاورمیانه وعده همکاری دادند

 ترامپ و رهبران اسرائیل  در باره صلح خاورمیانه وعده همکاری دادند

دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده امريکا در ديدارش از اسرائيل ضمن نخستين سفر خارجي بعد از شروع کار به حيث رئيس جمهور، در مورد چشم انداز صلح خاور ميانه با خوش بيني ابراز نظر کرد.
دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده امريکا و بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل از دوستي دو کشور ستايش کرده و تعهد شان را براي کار کردن با رهبران عربي در جهت پايان دادن به خشونت ها در منطقه، با تاکيد خاص درمورد آنچه تهديد از جانب تهران خواندند، تکرار نمودند.
ترامپ روي دوستي دايمي بين ايالات متحده امريکا و اسرائيل تاکيد نمود و نيز از رهبراني ستايش نمود که در توقف پيشين اش در عربستان سعودي با آن ها ملاقات کرده بود.
ترامپ گفت: «ما به راستي مي توانيم به يک آينده صلح آميزتر براي اين منطقه و براي مردمان داراي اديان مختلف و همه اعتقادات و  صاف و ساده همه جهان نائل آئيم.»
رئيس جمهور ايالات متحده امريکا همچنان ابراز خوش بيني نمود که مي توان به  صلح بين اسرائيل و فلسطيني ها دست يافت. او در عين زمان به چالش هاي اذعان نمود که براي نيل به اين هدف وجود دارد. او گفت: «شنيده ام که اين از همه توافقات سخت تر است.»
نتانياهو که قبل از ترامپ صحبت مي کرد از «بلند پروازي مهار ناپذير ايران براي يک دولت هسته ئي شدن» هشدار داد. وي در عين زمان خوش بيني اش را در مورد آنچه آن را « اميد واقعي براي تغيير» در خاورميانه خواند، ابراز داشت. (دويچه وله)