صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو رسما به ائتلاف جهانی مبارزه با داعش پیوست

 ناتو رسما به ائتلاف جهانی مبارزه با داعش پیوست

از جمله نتايج نشست اخير رهبران ناتو در زمينه مبارزه با تروريسم توافق در مورد استفاده بيشتر از هواپيماهاي سيستم نظارتي کنترل و هشدار هوايي ناتو در کمک به ائتلاف جهاني براي شکست داعش بود.
اين حمايت بيشتر شامل افزايش پروازهاي سيستم نظارتي کنترل و هشدار هوايي ، سوختگيري هوايي و اشتراک بيشتر اطلاعات است.
به گفته ينس استولتنبرگ، دبير کل ناتو اين تصميم حامل پيام سياسي قدرتمندي در زمينه تعهد ناتو در مبارزه با تروريسم است. اما به معناي درگير شدن ناتو در عمليات رزمي نيست .
از ديگر نتايج نشست در زمينه مبارزه با تروريسم و داعش توافق براي ايجاد يک هسته اطلاعات تروريسم جديد در مقر ناتو بود. کار اين هسته اطلاعاتي ارتقاي تبادل اطلاعات بين کشورها از جمله در مورد جنگجويان خارجي است.همچنين قرار است يک هماهنگ کننده براي سرپرستي تلاش هاي ناتو در زمينه مبارزه با تروريسم در نظر گرفته شود. 68 کشور در حال حاضر عضو ائتلاف بين المللي مبارزه با داعش هستند. ناتو سالهاست که درگير مبارزه با تروريسم است اما حاصل نشست پنج شنبه سران ناتو پيوستن رسمي ناتو به عنوان عضو کامل به اين ائتلاف بود. ( صداي آمريکا)