صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان نشست سران «جی ۷» در سایه مخالفت های ترامپ

پایان نشست سران «جی ۷» در سایه مخالفت های ترامپ

سران هفت کشور صنعتي جهان موسوم به «جي 7» در بيانيه پاياني خود با ايالات متحده بر سر موضوع اقليم به توافق نرسيدند. در اين بيانيه از امريکا خواسته شده تا سياستش را در قبال اقليم بازبيني کند. رهبران شش کشور ديگر «گروه 7» متعهد شده اند که به توافقات معاهده پاريس پايبند مي مانند. با اين حال، ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده گفت که تصميم نهايي را درباره معاهده پاريس و سياست تغييرات اقليمي، هفته آينده مي گيرد. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفتگو بر سر موضوع اقليم را «بسيار نارضايت بخش» خواند و گفت که «هيچ مشخص نيست که آيا ايالات متحده در توافقنامه پاريس باق ي خواهند ماند يا خير».
مرکل تصريح کرد که توافقنامه پاريس بسيار مهم است و هيچ گونه سازش بر سر آن ممکن نيست. او گفت: «معاهده پاريس مانند ديگر توافقنامه ها نيست». او توضيح داد: «اين يک توافقنامه کليدي است که جهاني شدن امروز را شکل مي دهد».
دونالد ترامپ، در خلال کارزار انتخاباتي خود وعده سپرده بود که درباره معاهده تغييرات اقليمي دوباره مذاکره مي کند و حتا تهديد کرده بود که از آن بيرون مي شود. از هنگامي که ترامپ قدرت را در ايالات متحده در دست گرفته، به تدريج شماري از مقررات آلودگي هوا را ناديده گرفته است. او مي گويد که چنين مقرراتي براي شرکت هاي توليد انرژي امريکا نامناسب است. اين در حالي است که ايالات متحده پس از چين بزرگترين توليد کننده گاز کاربن داي اکسايد در جهان است. ( دويچه وله)