صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا: نبرد با کوریا‌ی شمالی بدترین جنگ خواهد بود

آمریکا: نبرد با کوریا‌ی شمالی بدترین جنگ خواهد بود

همزمان با آزمايش موشکي کوريايشمالي، جيمز متيس، وزير دفاع آمريکا گفته اگر بحران برنامه هستهاي پيونگ يانگ از مجاري ديپلماتيک حل نشود جنگ با اين کشور «فاجعهآميز» خواهد بود. ژنرال جيمز متيس که روز 28 ماه مي در نخستين گفتگوي تلويزيوني خود بعد از انتصاب به عنوان وزير دفاع شرکت ميکرد گفت با توجه به اين واقعيت که در صورت بروز جنگ «سئول، يکي از پرجمعيتترين پايتختهاي جهان» در معرض خطر جدي از سوي پيونگ يانگ قرار ميگيرد، هرگونه نبرد رويارو با کورياي شمالي تبعات «فاجعهآميزي» به بار خواهد آورد.  آقاي متيس تاکيد کرده «رفتار پارانوئيدي کيم جونگ اون»...
رهبر کورياي شمالي، تهديدي جدي و مستقيم براي ايالات متحده محسوب ميشود و «لازم به يادآ وري نيست که (پيونگ يانگ) براي کورياي جنوبي، جاپان و چين» هم يک تهديد جدي است.
آقاي متيس تاکيد کرده که نگراني جدي نسبت به تکرار پيدرپي آزمايشهاي موشکي کورياي شمالي دارد چرا که به گفته او پيونگ يانگ با انجام هر آزمايش در فناوري موشکي خود بهتر ميشود.
سخنان وزير دفاع آمريکا در حالي از شبکه خبري انبيسي پخش شد که کورياي جنوبي اعلام کرد پيونگ يانگ يک موشک بالستيک ديگر را آزمايش کرده است.
آزمايش موشکي روز يکشنبه(28 مي) کورياي شمالي که نهمين پرتاب آزمايشي در 6 ماه گذشته از سال جاري ميلادي است، باعث شده دولت تازه بر سر کار آمده در کورياي جنوبي جلسه اضطراري تشکيل دهد.
جاپان هم که موشک پرتاب شده در آبهاي درياي اين کشور فرود آمده، با محکوميت دوباره اين اقدام کورياي شمالي، آن را «تحريک آميز و غيرقابل تحمل» دانسته است.
هر دو کشور (کوريا جنوبي و جاپان ) از پشتيباني آمريکا به عنوان متحد نظامي خود بهره ميبرند و اميدوارند واشنگتن بتواند با فشار بر چين، پيونگ يانگ را از پيشبرد برنامه موشکي و هستهاياش بازدارند.
پيونگ يانگ ميگويد توانسته دانش و فناوري موشکي خود را ارتقاء دهد و موشکهاي قاره پيما با قابليت هدف دادن خاک ايالات متحده توليد کند. ( بي بي سي)