صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مودی به مرکل: هند و آلمان برای یکدیگر ساخته شده اند

مودی به مرکل: هند و آلمان برای یکدیگر ساخته شده اند

رهبران آلمان و هند در يک کنفرانس مطبوعاتي در برلين گفتند که مناسبات کشورهاي شان «اهميت بين المللي» دارد. اما در مذاکرات جاري روي اين صحبت مي شود که چه سان مي توان به بهترين صورت روابط تجاري را تقويت نمود.
آنگلا مرکل نخست وزير آلمان روز سه شنبه، 9 جوزا، در يک کنفرانس مطبوعاتي با نارندرا مودي نخست وزير هند در برلين و دو روز پس از اظهارات مناقشه برانگ يزش که مناسبات ترانس- اتلانتيک را مورد سوال قرار داد، بر نقش فعال اروپا در سياست بينالمللي تاکيد کرد.
مرکل و مودي به مثابه بخشي از چهارمين نشست مشورتي بين حکومت هاي دو کشور، روي مسائل تجارتي، سرمايه گذاري و مناسبات استراتژيک گفتگو نمودند.
آنها پيش از اينکه کنفرانس خبري شرکت کنند، چندين موافقتنامه را در بخشهاي مختلف از جمله جرايم سايبري و امنيت راهآهن امضا کردند. همچنين آلمان تعهد کرد که سالانه يک ميليارد يورو به هندد در بخش توسعه و به ويژه در بخش توسعهي شهري کمک مي کند.
 خانم مرکل در اين نشست خبري گفت: «ما مناسبات دوجانبه مان را در ساحات مختلف تشديد بخشيديم. اما من همچنان ديروز شام با نخست وزير در مورد شکل دادن به نظم جهاني نيز صحبت کردم.»
مودي نيز گفت که «ما از نگاه اقتصادي يک جهش کوانتمي کرده ايم. صنعت آلمان در انکشاف هند يک رول بسيار مهم بازي مي کند. از سرمايه گذاري آلمان حمايت مي شود. در آينده تمرکز بر سرمايه گذاري طبقه متوسط مي باشد.»
مودي گفت که هند مي خواهد همراه با بخش صنعت آلمان براي ايجاد زيرساخت هاي کشورش همکاري کند و به طور خاص او روي اهميت برنامه «شهرهاي هوشمند» تاکيد نمود. ( دويچه وله)