صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انفجار بمب در بغداد چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

انفجار بمب در بغداد چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

انفجار بمب در بغداد دهها کشته و زخمي برجاي گذاشته است. صبح روز سهشنبه، 9 جوزا، انفجار شديدي در يکي از محلههاي تجاري مرکز بغداد روي داد که به گفته مقامات پوليس، دست کم سيزده نفر را کشت و بيش از سي تن ديگر را زخمي کرد. اين انفجار در محله کرّاده که از محلههاي عمدتا شيعه نشين پايتخت عراق است روي داده و خبرگزاري اعماق، وابسته به گروه دولت اسلامي (داعش) گفته است که اين گروه مسئول اين بمبگذاري بوده است.  محله کراده در ماه جولاي سال گذشته نيز هدف بمبگذاري قرار گرفت. در آن انفجار دست کم سيصد و بيست و چهار نفر جان خود را از دست دادند. گروه دولت اسلامي مسئوليت آن انفجار را هم برعهده گرفت.
در ماه گذشته نيز انفجاري در اين محل به کشته شدن چند مامور پوليس راهنمايي و انهدام تعدادي موتر منجر شد.( بي بي سي)