صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای شیعه عراقی شهر بعاج در مرز سوریه را تصرف کردند

 نیروهای شیعه عراقی شهر بعاج در مرز سوریه را تصرف کردند

شبهنظاميان مسلح شيعه در عراق ميگويند موفق شدهاند که مناطق بيشتري را در شمال غرب کشور از کنترل نيروهاي موسوم به دولت اسلامي (داعش) خارج کنند.
به گفته اين شبهنظاميان آنها توانستهاند شهر بعاج را که در غرب موصل و در نزديکي مرز با سوريه قرار دارد به کنترل خود درآورند.  گروههاي مسلح عمدتا شيعه عراقي موسوم به حشد شعبي (بسيج مردمي) از متحدان نيرويهاي دولتي عراق هستند.  براساس گزارشها نيروهاي نظامي ارتش عراق محور عمليات خود را بر ادامه نبرد در موصل متمرکز کردهاند و نيروهاي شيعه حامي آنها، تلاش دارند تا مناطق غرب اين شهر را که تا نزديک مرز با سوريه ادامه مييابد از وجود نيروهاي داعش پاک کنند.
گزارش شده است که نيروهاي حشد شعبي در حمله به مواضع داعش در بعاج، از پشتيباني نيروي هوايي ارتش عراق برخوردار بودهاند.  هفت ماه پيش نيروهاي عراقي حمله به موصل را آغاز کردند و حالا گفته ميشود شبه نظاميان در سه بخش شهر همچنان مقاومت ميکنند. ( بي بي سي)