صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سارنوالی امارات: ابراز همدردی با قطر مجازات زندان دارد

سارنوالی امارات: ابراز همدردی با قطر مجازات زندان دارد

ديروز چهارشنبه، 17جوزا  (7 جون)، سارنوالي فدرال امارات متحده عربي با انتشار اطلاعيهاي هشدار داد که انتشار هرگونه پيام يا مطلبي حاوي همدردي با قطر در رسانههاي اجتماعي جرم سايبري است و براي آن محکوميت حبس تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
در اين اطلاعيه آمده است: «سارنواليي عليه هرکس که با استفاده از رسانههاي اجتماعي يا هرگونه وسيله نوشتاري، گفتاري يا تصويري نسبت به قطر ابراز همدردي يا همسويي کند يا به موضع دولت امارات متحده عربي نسبت به آن کشور معترض باشد، با شدت و قاطعيت برخورد خواهد کرد.»
سارنوالي امارات همچنين گفته است که براساس قوانين کيفري و قوانين مربوط به مقابله با جرايم سايبري در اين کشور، کساني که عليه منافع و وحدت ملي و ثبات امارات متحده عربي اقدام کنند علاوه بر محکوميت حبس از سه تا پانزده سال، به جريمه نقدي حداقل 500 هزار درهم امارات  (بيش از يکصد و سي هزار دالر آمريکايي) محکوم خواهند شد. از زمان بروز اختلاف ديپلماتيک بين چند کشور عربي، از جمله امارات متحده با قطر، شعارهايي به نفع يا عليه آن کشور در رسانههاي اجتماعي کشورهاي منطقه به خصوص توئيتر که در عربستان سعودي محبوبيت فراواني دارد، منتشر شده است.
عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي، يمن، مصر و چند کشور ديگر با متهم کردن قطر به حمايت از «افراطگرايي» روابط سياسي خود را با آن کشور قطع کردهاند. اختلاف بين قطر و عربستان سعودي پس از انتشار گزارشي در خبرگزاري دولتي قطر، که مقامات دولتي آن را به عمليات هکرها نسبت دادند، شدت گرفته بود. علاوه بر روابط ديپلماتيک، ارتباط تجاري اين کشورها با قطر قطع شده است. وزير خارجه عربستان سعودي از قطر خواسته است تا براي از سرگيري روابط يک رشته تغييرات را در سياست خارجي خود اعمال کند که از جمله شامل قطع حمايت از جنبش حماس و گروه اخوان المسلمين است.

حماس در واکنش به خواست عربستان سعودي گفته است که اين اظهارات «براي مردم فلسطين و ملتهاي مسلمان و عرب تکان دهنده است.»