صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطر: از سیاست خارجی خود دست بر نمی‌داریم

قطر: از سیاست خارجی خود دست بر نمی‌داریم

قطر در ادامه تنشها با شماري از همسايگان خود گفته است از سياست خارجي خود دست بر نميدارد.
شيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني، وزير امور خارجه قطر گفته است ديپلماسي را براي حل بحران ميان اين کشور و همسايگان ترجيح ميدهد و گزينه نظامي براي حل اين بحران وجود ندارد.
در همين حال آلمان هم تلاش کرده از تنشها ميان قطر و همسايگانش بکاهد. وزير امور خارجه آلمان گفته است کشورهاي همسايه قطر بايد به محاصره دريايي و هوايي اين کشور پايان دهند. قطر اين ادعا را که از افراطگرايان اسلامگرا حمايت ميکند، رد ميکند. شماري از همسايگان اين کشور از جمله عربستان، اين کشور را به حمايت از «گروه هاي تروريستي» متهم کردهاند.
در همين حال شبکه الجزيره قطر گفته است هدف حملات سايبري قرار گرفته است. اين شبکه در توييتي گفته است که هدف حملات مداوم سايبري قرار دارد.
از زمان آغاز بحران، دسترسي به اين شبکه در شماري از کشورهاي عربي به خصوص کشورهاي حاشيه خليج فارس مسدود شده است.  شماري از منتقدان قطر خواهان تعطيلي اين شبکه هستند.
تلويزيون قطر هم گفته است به دليل تلاش براي هک، وبسايت تلويزيون را فعلا تعطيل ميکند. ( بي بي سي)