صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکل در مکزیک: دیوار مشکل مهاجرت را حل نمی‌کند

مرکل در مکزیک: دیوار مشکل مهاجرت را حل نمی‌کند

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که به مکزيک سفر کرده است گفته مشکلات مهاجرت با کشيدن ديوار حل نميشود بلکه تنها هنگامي حل خواهد شد که ابرقدرتها به احوال همسايگان خود هم توجه ميکنند.
صدر اعظم آلمان روز (دهم جون- 20 جوزا) در مکزيکوسيتي، پايتخت، بدون اشاره به نام دونالد ترامپ گفت: «آشکار است که دلايل مهاجرت و ترک ديار ابتدا بايد مورد توجه قرار گيرد و کشيدن ديوار و جدا کردن خودمان از ديگران چارهساز نيست.»
دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريکا، احداث ديوار ميان مرزهاي جنوبي کشورش با مکزيک را يکي از اصليترين وعدههاي انتخاباتي خود قرار داده و همچنان اصرار دارد که اين کار را خواهد کرد.
خانم مرکل که دوران کودکي خود را در آلمانشرقي و پشت ديوارهاي دولت کمونيستي تجربه کرده معتقد است بهبود کيفيت زندگي و بالا بردن استانداردها در مناطقي که مهاجران از آنجا کوچ ميکنند، راه حل اصلي مقابله با پديده مهاجرت است.  خانم مرکل که دولتش در جريان موج مهاجرت دو سال گذشته به اروپا، ميزبان يک ميليون مهاجر جديد شد، بارها به علت سياستهايش در زمينه مهاجرت مورد انتقاد قرار گرفته است.
در اقدام ديگري که ميتواند به مقابله جديد خانم مرکل و دونالد ترامپ تعبير شود، صدراعظم آلمان گفته از مواضع مکزيک در قبال پيمان تجارت آزاد آمريکاي شمالي، نفتا، حمايت ميکند. حمايت آلمان به عنوان يکي از غولهاي اقتصاد جهان از مکزيک، آن هم در آستانه مذاکراتي که قرار است در جهت بازبيني نفتا ميان آمريکا، مکزيک و کانادا صورت گيرد، ميتواند پيام ويژهاي براي کاخسفيد تلقي شود که خروج از نفتا را در صورت تامين نشدن «منافع ايالات متحده» مدنظر قرار داده است. ( بي بي سي)