صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل در مورد تلفات غیرنظامی حملات هوایی به رقه در سوریه هشدار داد

سازمان ملل در مورد تلفات غیرنظامی حملات هوایی به رقه در سوریه هشدار داد

سازمان ملل درمورد تلفات غيرنظامي در عمليات ائتلاف بين المللي عليه رقه در سوريه هشدار داده است.
روز چهارشنبه، 24 جوزا کميسيون تحقيق سازمان ملل در مورد جرايم جنگي هشدار داد که حملات سنگين هوايي ائتلاف به رهبري آمريکا به شهر رقه باعث «افزايش تکان دهنده» تلفات غيرنظامي شده و خواستار دقت بيشتر در ادامه اين عمليات شد. از هفته گذشته، نفرات «نيروهاي دموکراتيک سوريه» که يک گروه متشکل از نفرات يگانهاي مدافع خلق و شبه نظاميان عرب شهر رقه را هدف حمله قرار داده اند. اين گروه از حمايت آمريکا برخوردار است و هدف از حملات کنوني، گرفتن رقه از نيروهاي داعش بوده است. شهر داعش مرکز اصلي و در واقع، «پايتخت» گروه دولت اسلامي محسوب ميشود و تصرف توسط نيروهاي تحت حمايت آمريکا دست کم از نظر رواني شکست سنگيني براي اين گروه خواهد بود.
نيروهاي دموکراتيک سوريه در عمليات عليه سوريه از حمايت هوايي ائتلاف به رهبري آمريکا برخوردار بودهاند و به گفته سازمان ملل، حملات هوايي به رقه باعث تلفات سنگين غيرنظامي شده است. تا کنون نيروهاي دموکراتيک  سوريه توانسته بخشهايي از مناطق واقع در شرق، غرب و شمال رقه را از داعش پس بگيرد و در نظر دارد از اين مناطق به سوي مرکز شهر پيشروي کند. در مسير اين پيشروي، حمله هوايي به مواضع داعش در شهر ضرورت يافته که نتيجه آن، به خطر افتادن جان غيرنظاميان بوده است. پائولو پينهيرو، رئيس کميسون تحقيق سازمان ملل همچنين در گزارشي به شوراي حقوق بشر گفته است که توافق بين دولت سوريه و گروههاي مخالف براي خروج افراد مسلح و غيرنظاميان از مناطق تحت محاصره، از جمله مناطق شرقي حلب، «ممکن است مصداق جرايم جنگي» باشد.  به گفته او، به ساکن اين مناطق حق انتخاب داده نميشود و آنان را مجبور به ترک محل سکونت خود ميکنند. ( بي بي سي)