صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت استرالیا به پناهجویان بازداشتی غرامت می‌پردازد

دولت استرالیا به پناهجویان بازداشتی غرامت می‌پردازد

دولت استراليا به گروهي از پناهجويان اعزامي به اردوگاهي در خارج از اين کشور غرامت ميپردازد. وزارت مهاجرت استراليا گفته است که دولت اين کشور آمادگي دارد تا به يکهزار و نهصد و پنج تن از پناهجوياني را که به اردوگاه جزيره مانوس در پاپوآ نيو گينه اعزام شده بودند در مجموع 70 ميليون دلار استراليايي (حدود 53 ميليون دلار) بپردازد. اين افراد در چارچوب سياست دولت استراليا براي ا عزام پناهجويان به اردوگاههايي در خارج از خاک اين کشور در دوره رسيدگي به درخواست پناهندگي آنان به جزيره مانوس در پاپوآ نيو گينه اعزام شده بودند. اين شکايت عليه دولت استراليا و شرکت طرف قرارداد آن براي اداره امور اردوگاه مانوس مطرح شده بود.
اين گروه از پناهجويان با طرح شکايتي در محاکم استراليا گفتهاند که در زمان اقامت در اين اردوگاه بين سالهاي 2012 تا 2016 «متحمل آسيب و فشار جسمي و رواني» شدهاند و دولت استراليا را مسئول دانستهاند.
با قبول پيشنهاد مصالحه دولت، شاکيان بايد شکايت خود را پس بگيرند و رسيدگي قضايي به اين شکايت ادامه نخواهد يافت. قرار بود رسيدگي به اين پرونده ديروز، چهارشنبه، 24 جوزا رسما در دادگاه عالي ايالت ويکتوريا آغاز شود اما قبل از شروع رسمي محاکمه، وکلاي دولت پيشنهاد پرداخت غرامت به منظور جلوگيري از ورود به اين دعواي حقوقي را مطرح کردند.
وکلاي شاکيان تصميم دولت براي پرداخت غرامت را عاملي در کاهش رنج موکلان خود دانستهاند
آنان همچنين گفتهاند که دولت آمادگي دارد تا هزينه طرح و پيگيري شکايت تا اين مرحله را که به بيش از 20 ميليون دلار استراليايي بالغ شده است بر عهده بگيرد.
وزارت مهاجرت استراليا در عين حال «قويا» اتهام هرگونه تخلفي را رد کرده و گفته است که تصميم به مصالحه با شاکيان اقدامي از نظر مالي و اجتناب از يک دعواي حقوقي طولاني عاقلانه بوده است. وزير مهاجرت گفته است که ادعاهايي که در مورد شرايط نامساعد اردوگاه جزيره مانوس شده واقعيت ندارد و دولت استراليا همواره تمامي تلاش خود را براي اطمينان از شرايط مناسب براي پناهجويان اعزامي به اين محل به کار گرفته است.
دولت استراليا گفته است که اردوگاه مک مانوس در ماه اکتبر سال جاري تعطيل خواهد شد. (بي بي سي)