صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: داعش ۱۰۰ هزار نفر را در موصل سپر انسانی قرار داده است

سازمان ملل: داعش ۱۰۰ هزار نفر را در موصل سپر انسانی قرار داده است

سازمان ملل ميگويد گروه موسوم به دولت اسلامي (داعش) احتمالا حدود صد هزار نفر را در مناطقي از موصل به عنوان «سپر انساني» نگه داشته است.
برونو گدو، نماينده کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در عراق، گفته است شرايط در اين مناطق از موصل وخيم و وخيمتر ميشود و ساکنان آن به آب، غذا، برق و سوخت دسترسي اندکي دارند.  آقاي گدو عميقا از شرايط غيرنظامياني که در درگيري ميان نيروهاي عراقي و داعش گرفتار شدهاند ابراز نگراني کرد. نيروهاي عراقي از حدود هشت ماه پيش عملياتي را براي بيرون راندن داعش از موصل آغاز کردهاند. هماکنون بيشتر بخشهاي موصل در اختيار نيروهاي عراقي است و نيروهاي داعش در بخش کوچکي از محلات قديمي شهر حضور دارند.
 نماينده کميسارياي عالي پناهندگان در عراق  ديروز، جمعه، گفت: «مطلعيم که نيروهاي داعش حين عقبنشيني از منطقه زنجيلي موصل غيرنظاميان را همراه خود به جاهايي بردهاند که درگيري در آنها جريان دارد. اين يعني اينکه غيرنظاميها را به عنوان سپر انساني در شهر قديم موصل نگه داشتهاند.» آقاي گدو گفته که غيرنظاميان موصل در شرايط «تنگنا و وحشت» هستند. بنا به گزارشها تکتيراندازهاي داعش غيرنظامياني را که سعي ميکنند از مناطق تحت کنترل آنها فرار کنند هدف ميگيرند. برآورد ميشود که در جريان نبرد موصل بيش از 800 هزار نفر آواره شدهاند که تاکنون حدود يک چهارم آنها به خانههايشان در محلههاي خارج شده از تصرف داعش بازگشتهاند. آوارگان موصل در 13 اردوگاه سازمان ملل و همچنين در خانههاي ديگران زندگي ميکنند. ( بي بي سي)