صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درگیری‌های سنگین در مرحله تازه عملیات موصل

درگیری‌های سنگین در مرحله تازه عملیات موصل

گزارش ها از وقوع درگيريهاي سنگين در نخستين روز عمليات نيروهاي عراقي براي تصرف بخش قديمي موصل خبر ميدهد. اين آخرين منطقه شهر موصل است که هنوز در دست پيکارجويان گروه موسوم به دولت اسلامي (داعش) قرار دارد.  پيشروي هاي اوليه نيروهاي عراقي به سمت محلات قديمي شهر با پرتاپ راکت و انفجار خودروهاي بمبگذاري شده از سوي داعش روبرو شده است.  ارتش عراق گفته که براي به حداقل رساندن تلفات غيرنظاميان روند پيشروي به کندي صورت مي گيرد.  پيشتر داعش گفت که پس از چند ساعت از شروع اين عمليات نيروهاي عراقي را مجبور به فرار کرده است.
ارتش عراق ديروز اعلام کرد که نيروهاي ويژه از غرب بخش قديمي شهر و نيروهاي پليس از جنوب آن مرحله جديد عمليات آزادسازي موصل را آغاز کردهاند.
سازمان ملل هم هشدار داده بود که داعش حدود صد هزار نفر را در مناطقي از موصل به عنوان «سپر انساني» نگه داشته است. همچنين گزارش شده نيروهاي داعش خيابانهاي شهر قديمي موصل را با خودروهاي بمبگذاريشده بستهاند.  سازمان ملل متحد همچنين گزارش کرده که حدود 230 غيرنظامي در طول دو هفته گذشته در غرب موصل کشته شدهاند. براساس اين گزارش عدهاي از اين افراد بر اثر بمبارانهاي هوايي، تعدادي ديگر با اصابت موشک و عدهاي نيز توسط تک تيراندازان داعش کشته شدهاند.  برونو گدو، نماينده کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در عراق، در اظهاراتي گفت که شرايط در اين مناطق از موصل وخيم و وخيمتر ميشود و ساکنان آن به آب، غذا، برق و سوخت دسترسي اندکي دارند. آقاي گدو عميقا از شرايط غيرنظامياني که در درگيري ميان نيروهاي عراقي و داعش گرفتار شدهاند ابراز نگراني کرد. برآورد ميشود که در جريان نبرد موصل بيش از 800 هزار نفر آواره شدهاند که تاکنون حدود يک چهارم آنها به خانههايشان در محلههاي خارجي شده از تصرف داعش بازگشتهاند. آوارگان موصل در 13 اردوگاه سازمان ملل و همچنين در خانههاي ديگران زندگي ميکنند.
8 ماه پيش بود که نيروهاي عراقي حمله به موصل را آغاز کردند و حالا گفته ميشود شبه نظاميان در چند بخش شهر و در محلات قديمي همچنان مقاومت ميکنند.
داعش در سال 2014 ميلادي موصل را به تصرف خود درآورد. نيروهاي طرفدار دولت عراق در اکتبر سال گذشته ميلادي (2016) عملياتي را با پشتيباني حملات هوايي ائتلاف به رهبري آمريکا براي پس گرفتن موصل آغاز کردند. ( بي بي سي)