صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت‌خارجه آمریکا: انگیزه تحریم قطر مبهم است

وزارت‌خارجه آمریکا: انگیزه تحریم قطر مبهم است

آمريکا انگيزه شماري از کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در تحريم اقتصادي قطر را ابهامآور توصيف کرده است. هذر نوئرت، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفته است که «بيش از دو هفته پس از آغاز تحريمها، براي ما سردرگم کننده بوده که تا کنون کشورهاي حوزه خليج [فارس] جزئياتي در مورد ادعاهاي مطرح شده عليه قطر نه در اختيار افکار عمومي قرار دادهاند و نه در اختيار قطري ها.» خانم نوئرت افزوده است: «با گذشت زمان، ترديدهاي بيشتري در مورد اقدامات عربستان سعودي و امارات متحده عربي بروز ميکند.»  دو هفته پيش، عربستان سعودي و امارات متحده عربي با متهم کردن دولت قطر به «حمايت از تروريسم» روابط سياسي خود با اين اميرنشين را قطع کردند.
يا سطح آن را کاهش دادند. مقامات قطري ضمن رد اتهام ارتباط با تروريسم، از همان ابتدا گفتند که مقامات سعودي و امارات متحده دليل مشخصي در مورد اقدام خود مطرح نکردهاند.
عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر، کويت، عمان و بحرين اعضاي شوراي همکاري خليج فارس هستند که با هدف گسترش همکاري اقتصادي و تقويت همبستگي و همسويي بين کشورهاي عضو به خصوص در زمينه سياست خارجي تشکيل شده است. در عين حال، بين قطر و برخي از اعضا، به خصوص عربستان سعودي، در مورد نوع روابط با کشورهاي ديگر، از جمله ايران، و حمايت از گروههاي مختلف، از جمله حماس و اخوانالمسلمين، اختلاف نظر وجود داشته است.
سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفته است: «در حال حاضر هنوز اين سئوال براي ما مطرح است: آيا اقدامات فوق واقعا ناشي از نگراني آنها [تحريمکنندگان] در زمينه اتهام حمايت قطر از تروريسم بوده يا اينکه اختلافات ديرينه بين اعضاي شوراي همکاري خليج [فارس] باعث آن شده است.» وي از دو طرف خواسته است از تشديد اختلاف خودداري ورزند و براي حل اين بحران به گفتگو بپردازند.
وزير خارجه قطر که قرار است به زودي به آمريکا سفر کند، از گفتگو استقبال کرده اما گفته است شرط آغاز آن، لغو تحريمهاست.

 مقامات امارات و عربستان نيز گفتهاند که به زودي خواستهاي خود از قطر را مطرح خواهند کرد و با برآورده شدن آنها، تحريم نيز لغو خواهد شد. ( بي بي سي)