صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار رئیس‌جمهوری چین: اجازه عبور از خط قرمز را نمی‌دهیم

هشدار رئیس‌جمهوری چین: اجازه عبور از خط قرمز را نمی‌دهیم

شي جينپينگ، رئيسجمهوري چين هشدار داده است که کشورش هيچ نوع چالشي براي زير سئوال بردن حق حاکميت خود در هنگکنگ را تحمل نخواهد کرد.
رئيسجمهوري چين در مراسم بيستمين سالگرد انتقال هنگکنگ به چين گفت حمله به اختيارات دولت مرکزي چين، به منزله عبور از خط قرمز است و مطلقا اجازه چنين کاري داده نخواهد شد.
او گفته است هنگکنگ «بيش از هر زمان ديگري» آزادي دارد ولي اجازه داده نخواهد شد تا حاکميت ملي به خطر بيفتد و اختيارات دولت مرکزي و قوانين هنگکنگ به چالش کشيده شوند.
اين اولين ديدار شي جينپينگ از هنگکنگ از زمان به قدرت رسيدن او در سال 2012 است. اين ديدار در فضايي همراه با تنش صورت گرفته است.
گروههاي هوادار دموکراسي با پوليس و هواداران دولت مرکزي چين درگير شدهاند و شماري از آنها توسط پوليس بازداشت شدهاند.بسياري از بخشهاي شهر هم در چارچوب تدابير امنيتي تعطيل شد. هنگکنگ شهري جزيرهاي در چين است که تا سال 1997 مستعمره بريتانيا بود.
هنگکنگ از دهه 1840 تحت حاکميت بريتانيا بود اما در سال 1898، دولتهاي بريتانيا و چين معاهدهاي را امضا کردند که براساس آن، هنگکنگ به صورت اجاره 99 ساله در اختيار بريتانيا قرار گرفت.
بريتانيا در سال 1997 پس از دههها حکومت بر اين منطقه، اداره آن را به دولت چين واگذار کرد. هنگکنگ، طبق توافق ميان اين دو کشور طبق سياست «يک کشور، دو نظام» اداره ميشود. ( بي بي سي)