صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ به کوریای ‌شمالی: صبر استراتژیک ما به سر آمد

ترامپ به کوریای ‌شمالی:  صبر استراتژیک ما به سر آمد

دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا که روز جمعه ميزبان جائه-اين مون، رئيس جمهوري کوريايجنوبي در کاخسفيد بود گفته «صبر استراتژيک» واشنگتن به سر آمده و پيونگ يانگ بهتر است خيلي زود راه جديدي را در پيش بگيرد.  آقاي ترامپ که پس از ديدار با رئيس جمهوري جديد کورياي جنوبي در باغ رز کاخسفيد برابر خبرنگاران حاضر شده بود تاکيد کرد کورياي شمالي بايد منتظر يک «پاسخ جدي « باشد. همزمان رئيس جمهوري کورياي جنوبي هم ضمن تاکيد بر همکاريهاي امنيتي و نظامي با آمريکا گفته بايد براي بازگرداندن کورياي شمالي به ميز مذاکرات تلاش کرد.  آقاي مون همچنين از تلاش سئول براي تقويت توان دفاعي خود خبر داده است.
آن طور که رهبر کورياي جنوبي گفته «بحران کورياي شمالي» در راس گفتگوهاي او با دونالد ترامپ قرار داشته و هر دو طرف عقيده داشتند که «فقط امنيت پايدار و قوي ميتواند زمينهساز صلح در شرق آسيا» شود.  رئيس جمهوري آمريکا روز جمعه از جزئيات اقدامهاي احتمالي آمريکا پس از «به سر آمدن صبر استراتژيک» سخني به ميان نياورد اما تاکيد کرد واشنگتن با جاپان و کورياي جنوبي و ديگر متحدانش در پي اتخاذ يک رشته اقدام هاي ديپلماتيک، امنيتي و اقتصادي است تا از هم پيمانانش در برابر ارعاب کورياي شمالي حفاظت کند.
اين اظهارات تنها يک روز پس از آن اعلام ميشود که وزارت ماليه آمريکا تحريمهايي را عليه يک بانک چيني و چند شرکت و تاجر اين کشور به اتهام فراهم کردن زمينه تجارت و انتقال پول به کورياي شمالي، اعلام کرد.
اقدامي که با واکنش تند پکن روبرو شده است و وزارت خارجه چين آن را «تصميمي نادرستي» خوانده که بايد «متوقف» شود تا به همکاري هاي ميان آمريکا و چين آسيب نزند.  آقاي ترامپ اوايل ماه جون در توييتي نوشته بود که ضمن تشکر از رئيسجمهوري چين و دولتش، پکن نتوانسته در مهار کورياي شمالي موفق شود. ( بي بي سي)