صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۶۰ مهاجر در پی غرق شدن قایق شان در مدیترانه مفقود شدند

 ۶۰ مهاجر در پی غرق شدن قایق شان در مدیترانه مفقود شدند

در پي واژگون شدن يک قايق مهاجران در بحيره مديترانه دست کم 60 انسان مفقود شده اند. از مجموع 140 تا 150 مهاجري که با يک قايق بادي از ساحل ليبيا حرکت کرده بودند، فقط 80 تن نجات داده شده اند. سازمان بين المللي مهاجرت (IOM ) در شهر رم، پايتخت ايتاليا به نقل از زنده مانده ها اعلام کرده که اين قايق بادي فقط چند ساعت پس از حرکت از يکي از سواحل ليبيا، در آب غرق شد. فلاويو دي گياکومو، سخنگوي اين سازمان در رم گفت که اين انسان ها پس از غرق شدن قايق شان ساعت ها در آب استقامت کردند تا کشتي هاي نجات به آنان رسيدند.  نجات داده شدگان به يک کشتي نيروهاي ويژه بريتانيا منتقل شده اندکه در چارچوب عمليات ضد قاچاق انسان اتحاديه اروپا با نام «صوفيا» در سواحل ليبيا گزمه مي کنند. اين کشتي نجات داده شدگان را با 470 مهاجر نجات داده شده ديگر به بندر برنديسي در ايتاليا منتقل کرد.
به خاطر آب و هواي مساعد بحري قاچاقچيان انسان قايق هاي بيشتري از مهاجران شمال افريقا را از سواحل ليبيا به بحر انداخته و به سوي اتحاديه اروپا روان مي کنند؛ قايق هايي بادي و چوبي که چند برابر ظرفيت شان پر از انسان مي شوند.
بسياري از اين قايق ها در مسير راه از حرکت بازمانده و يا غرق مي شوند. تنها از روز يکشنبه هفته گذشته به اين سو يک هزار مهاجر در مديترانه نجات داده شده اند. براساس آمار ارائه شده از سوي اداره هاي ايتاليايي، از ماه جنوري سال جاري تاکنون 73 هزار  و 300 مهاجر به سواحل ايتاليا منتقل شده اند. آمار سازمان بين المللي مهاجرت مي رساند که از ماه جنوري سال جاري به اين سو 2100 مهاجر در بحيره مديترانه غرق شده و جان باخته اند ( دويچه وله)