صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رسیدن به جهانی عاری از گرسنگی تا ۲۰۳۰ ناممکن است

رسیدن به جهانی عاری از گرسنگی تا ۲۰۳۰ ناممکن است

ديويد بيسلي رئيس برنامه غذائي جهان گفته است: «هيچ امکاني براي جهاني عاري از گرسنگي تا 2030 وجود ندارد.» عامل آن بحران ها و منازعات جنگي است.
ديويد بيسلي رئيس برنامه غذائي ملل متحد گفت: «ما در حال حاضر شاهد بدترين بحران بشري از جنگ جهاني دوم به اينسو مي باشيم.» او به روزنامه «فرانکفورتر الگيماينه» گفت که ده کشور از جمله 13 کشوري که کمک هاي ملل متحد را به دست مي آورند، معروض به جنگ مي باشند. به گفته او اوضاع نهايت بحراني است. به دليل اين منازعات برنامه غدائي جهان اصلاً به بسياري مناطق رسيدگي نمي تواند. بيسلي ادامه داد: «هرگاه ما منازعات ايجاد شده توسط انسان ها را پايان ندهيم، هيچ امکاني وجود ندارد که تا سال 2030 عاري از گرسنگي باشيم.»
در يمن، سودان جنوبي، سوماليا و نايجريا خطر يک حالت اضطراري گرسنگي وجود دارد. به گفته بيسلي، «حدود 30 ميليون انسان در آنجاها غذا ندارند، 20 ميليون نفر در معرض يک حالت اضطراري گرسنگي قرار دارند، از آن جمله 7،5 ميليون شان کودکان مي باشند.» در اين چهار کشور 600 هزار کودک «در صورتي که ما تا چهار ماه ديگر وجه مالي مورد ضرورت را به دست نياوريم، در آستانه مرگ قرار مي گيرند.» تا پايان سال برنامه غذائي جهان به يک ميليارد يورو ضرورت دارد، در حال حاضر 30 درصد آن در دسترس قرار دارد.
بنا به اظهار بيسلي در بسياري نقاط جناح هاي جنگي گرسنگي را همچون سلاح مورد استفاده قرار مي دهند. بيسلي گفت: «در صورتي که مردم در سوماليا، سوريه و يمن براي مدت طولاني غذا نداشته باشند، اين امر منازعه را دامن مي زند و افراط گرايان جاي پا پيدا مي کنند.» از جانب ديگر کمک هاي بشردوستانه منازعه را تخفيف داده، مهاجرت و افراط گرائي را کاهش مي دهد. ( دويچه وله)