صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نبرد رقه؛ نیروهای تحت حمایت آمریکا به پایتخت داعش نفوذ کردند

نبرد رقه؛ نیروهای تحت حمایت آمریکا به پایتخت داعش نفوذ کردند

نيروهاي تحت حمايت آمريکا به پايتخت دولت اسلامي (داعش) نفوذ کردهاند. منابع ائتلاف به رهبري آمريکا و گروه نظارت بر حقوق بشر در سوريه گفتهاند که شبهنظاميان «نيروهاي دموکراتيک سوريه» برخوردار از حمايت ائتلاف توانستهاند با ايجاد شکاف در ديوار اطراف بخش قديمي شهر رقه بخشي از مرکز اين شهر را در اختيار بگيرند.  يک سخنگوي گروه نظارت بر حقوق بشر در سوريه گفته است که نفرات نيروهاي دموکراتيک سوريه براي اولين بار از جنوب رقه وارد مناطق مرکزي اين شهر شده و گروهي از آنان يک بازار شهري را به تصرف در آوردهاند و بقيه به سوي مناطق ديگر شهر در حرکت هستند. به گفته اين منبع، نفرات داعش ميکوشند مواضع تصرف شده توسط نيروهاي دموکراتيک سوريه را باز پس بگيرند.
شهر رقه در کرانه رودخانه فرات در شمال شرق سوريه واقع است و مقر گروه داعش در اين شهر قرار دارد و به همين جهت از رقه با عنوان مرکز اداري يا «پايتخت دولت اسلامي» نام برده ميشود.
روز پنجشنبه هفته گذشته شبهنظاميان تحت حمايت ائتلاف گفتند که با تصرف حومه رقه، محاصره مناطق مرکزي شهر را تکميل کردهاند و راه خروج بر نفرات داعش بسته شده است.  ورود شبهنظاميان نيروهاي دموکراتيک سوريه به رقه پس از عمليات بمباران بخشهايي از اين شهر توسط هواپيماهاي ائتلاف به رهبري آمريکا صورت گرفته است. آمريکاييان حمايت تسليحاتي، مستشاري و عمليات هوايي مورد نياز اين نيروها را برعهده دارند و همچنين از آنان در برابر حملات هواپيماهاي ارتش سوريه حمايت ميکنند. ( بي بي سي)