صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دختر ترامپ بر صندلی رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس گروه ۲۰ نشست

دختر ترامپ بر صندلی رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس گروه ۲۰ نشست

در حاشيه اجلاس سران گروه 20 اقتصاد عمده جهان، حضور ايوانکا ترامپ، دختر رئيسجمهور آمريکا در کنار سران جهان در نشست جانبي مقامهاي بلندپايه، خبرساز شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که يکي از اعضاي هيات روسيه در صفحه توييتر خود عکس ايوانکا ترامپ را منتشر کرد در حالي که کنار رئيسجمهور چين و نخستوزير بريتانيا نشسته بود.
در توضيح عکس نوشته شده بود که ايوانکا به جاي پدرش در اجلاس شرکت کرده است. محور اصلي اين نشست در صبح روز دوم اجلاس گروه بيست، آفريقا، مهاجرت و فقر بود.
علاوه بر اين عکس، در تصاوير منتشر شده از اجلاس هم ايوانکا ترامپ در کنار ساير رهبران جهان ديده ميشود.
يکي از سخنگويان آقاي ترامپ درباره حضور ايوانکا ترامپ در نشست آفريقا گفته است که او ابتدا در صندلي پشتي نشسته بود اما بعد از ترک پدرش براي شرکت در يک نشست ديگر، مجبور شد به جاي او روي صندلي بنشيند.
معمولا در عرف ديپلماتيک، در صورت حضور نداشتن رئيسجمهور يا نخستوزير، وزير امور خارجه آن کشور جاي او را ميگيرد.
ايوانکا ترامپ مشاور رئيسجمهوري آمريکا در کاخ سفيد است که حقوقي براي اين کار دريافت نميکند. ملانيا ترامپ، همسر رئيسجمهور آمريکا هم در سفر به هامبورگ حضور دارد اما ايوانکا در نشستهاي رسمي اجلاس نقش پررنگتري دارد.
ديروز جيم يونگ کيم، رئيس بانک جهاني اعلام کرد که با حمايت ايوانکا ترامپ و کشورهاي عربستان، امارات متحده عربي و آلمان صندوق 325 ميليون دالري براي کمک به زنان کارآفرين جهان تاسيس ميشود. اين پروژه قرار است با همکاري دولت کشورهاي در حال توسعه براي کمک به زنان کارآفرين اجرا شود. ( بي بي سي)