صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۲۳ میلیون نفر در جهان برای مهاجرت آمادگی می‌گیرند

۲۳ میلیون نفر در جهان برای مهاجرت آمادگی می‌گیرند

سازمان بين المللي مهاجرت (آي او ام) با نتيجه گيري از داده هاي نظر سنجي سال 2010 تا 2015 گزارش داده است که شمار انسان هايي که قصد مهاجرت دارند، در سال هاي اخير در سطح جهان کمي افزايش يافته است.
اين اداره مي گويد که تخميناً 23 ميليون انسان قصد دارند که از کشور هاي شان مهاجرت کنند. در مورد آمادگي هاي مشخص اين انسان ها به مهاجرت مي توان از پس انداز پول، يادگيري زبان و تقاضا هاي ويزا ياد کرد.
ويليام سوينگ مدير کل سازمان بين المللي مهاجرت به خبر گزاري آلمان گفت: «با وجود آن که شمار انسان هايي که  فکر مهاجرت در سر دارند کمتر از آن است که تصور مي شد، اما افزايش کم در اين مورد در سطح جهاني به اين معنا است که روند مهاجرت ادامه خواهد يافت.»
ارزيابي نظر سنجي ها توسط انستيتوت گالوپ در حدود 160 کشور نيز نشان مي دهد که 710 ميليون انسان اساساً مي توانند تصور کنند که زماني کشور شان را ترک کنند.
در اين نظر سنجي ها 66 ميليون نفر گفته اند که برنامه مهاجرت را در 12 ماه آينده دارند. در سال 2015 در مقايسه با سال 2010، پنج درصد بيشتر بزرگسالان برنامه مهاجرت در سر داشتند. سوينگ مدير کل سازمان بين المللي مهاجرت گفت: «فهميدن قصد هاي مهاجرت مي تواند کمک کند تا خود مان را براي حرکت هاي مهاجرت آينده بهتر آماده کنيم.» ( دويچه وله)