صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اردوغان: اتحادیه اروپا وقت ما را تلف می کند

اردوغان: اتحادیه اروپا وقت ما را  تلف می کند

رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه به بي بي سي گفته است که براي ترکيه «مايه آرامش خاطر» خواهد بود اگر اتحاديه اروپا بگويد نمي تواند اين کشور را به عضويت بپذيرد. او در مصاحبه با زينب بداوي در برنامه «هارد تاک» بي بي سي گفت ترکيه «قادر است روي پاي خود بايستد.» او همچنين اين مساله را رد کرد که دولت ترکيه 150 خبرنگار را زنداني کرده و گفت فقط دو نفر با کارت خبرنگاري محبوس هستند. او درحالي چنين اظهار نظر مي کند که ترکيه بازداشت مدير محلي گروه عفو بين الملل و نه نفر ديگر را تمديد کرده است. عادل اسر روز پنجم جولاي همراه هفت فعال ديگر حقوق بشر و دو آموزشيار خارجي در يک کارگاه آموزشي بازداشت شد.
اين ده نفر به عضويت در يک «سازمان تروريستي مسلح» متهم شده اند. بازداشت آنها باعث اين نگراني فزاينده شده که دولت آقاي اردوغان آزادي بيان را سرکوب مي کند. اين نگراني از علل به مانع خوردن تلاش اين کشور براي عضويت در اتحاديه اروپاست.   در عين حال رئيس جمهور ترکيه اتحاديه اروپا را متهم کرد وقت ترکيه را تلف مي کند. او گفت: «ما به قول خود وفاداريم. اگر اتحاديه اروپا به صراحت بگويد: نمي توانيم ترکيه را به عضويت بپذيريم، براي ما مايه آرامش خاطر خواهد بود.»
آقاي اردوغان گفت که اکثريت ترک ها «ديگر اتحاديه اروپا را نمي خواهند» و معتقدند که رويکردش به ترکيه «غيرصادقه» است.

او گفت: «عليرغم اينها ما براي مدت کم ديگري با اتحاديه اروپا صادق خواهيم بود. خواهيم ديد چه دستاوردي دارد.» ( بي بي سي)