صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون: هیچ چیز نمی‌تواند آمریکا و فرانسه را از هم جدا کند

مکرون: هیچ چیز نمی‌تواند آمریکا و فرانسه را از هم جدا کند

امانوئل مکرون، رئيس جمهور فرانسه، در روز جشن ملي فرانسه که دونالد ترامپ مهمان افتخاري آن بود، با ستايش رابطه فرانسه و آمريکا گفت که هيچ چيز نميتواند دو ملت آمريکا را از هم جدا کند. او گفت حضور آقاي ترامپ در مراسم جشن ملي فرانسه نشانه دوستي تاريخي دو کشور است. آقاي مکرون همچنين از دموکراسي، آزادي انديشه و مدارا بين گروههاي مختلف دفاع کرد و گفت کسي نبايد براي مذهب، نژاد، جنسيت، گرايش جنسي و يا عقايدش قرباني نگاه تبعيضآميز شود و امنيتش را از دست بدهد. دونالد ترامپ هم گفت حضور در جشن ملي فرانسه به نمايندگي از آمريکا مايه افتخار او بوده است. پيش از آغاز مراسم آقاي ترامپ گفت که «مبارزه در راه آزادي» آمريکا و فرانسه را متحد کرده است.
با وجود اين ستايشهاي متقابل همچنان اختلافنظرهاي عمدهاي بين آقايان ترامپ و مکرون وجود دارد، مبارزه با تغييرات اقليمي يکي از اين اختلافها است. البته آقاي ترامپ از احتمال تغيير موضعش در قبال توافق پاريس خبر داده است.
جشن ملي فرانسه در 14 جولاي، سالگرد يورش مردم به زندان باستيل برگزار ميشود که اهميت زيادي در انقلاب فرانسه داشت.
در اين مراسم که همچنين يادبودي است به مناسبت يکصدمين سالگرد ورود نيروهاي آمريکايي به جنگ جهاني اول، سربازان رژه رفتند.
آقاي مکرون در بخشي از مراسم دست آقاي ترامپ را گرفت و اين دو، به همراه همسرانشان، مدتي در خيابان شانزهليزه قدم زدند. 14 جولاي امسال صدمين سالگرد ورود آمريکا به جنگ جهاني اول بود و امسال گروهي از سربازان آمريکايي نيز در مراسم پاريس رژه رفتند. ( بي بي سي)