صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مذاکرات سوریه بی نتیجه به تعویق افتاد

مذاکرات سوریه بی نتیجه به تعویق افتاد

هفتمين دور مذاکرات صلح سوريه در جينوا بدون يک نتيجه ملموس به پايان رسيد. نماينده سازمان ملل مي خواهد در دور بعدي نمايندگان همه جوانب درگير را پشت يک ميز گردآورد.
استفان دي ميستورا، فرستاده خاص سازمان ملل در امور سوريه گفت که در اين دور مذاکرات نه کدام پيشرفت قابل توجه و نه هم عقب گشت صورت گرفته، بلکه اين مذاکرات در عوض به کندي و گام به گام پيش رفته است. دور بعدي اين مذاکرات قرار است در ماه سپتامبر امسال برگزار شود.
هدف اين مذاکرات يافتن يک راه حل سياسي براي پايان دادن به جنگ داخلي است که از شش سال به اينطرف دامنگير سوريه است. دي ميستورا اعلام کرد که در دور بعدي مذاکرات تلاش ميکند تا براي اولين بار همه جوانب دخيل را پشت يک ميز مذاکره جمع کند.
از روز دوشنبه تا حال، مانند دورهاي قبلي مذاکرات، دي ميستورا به نوبت با نمايندگان حکومت بشار اسد رئيس جمهور سوريه و نمايندگان اپوزيسيون آن کشور مذاکره ميکرد. اين فرستاده سازمان ملل ميگويد که برداشت وي چنين است که گروه هاي مختلف اپوزيسيون حالا اعتماد همديگر را جلب کرده اند.
بنياد اين مذاکرات را يک قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميسازد. بر اساس اين قطعنامه، در سوريه نخست بايد يک حکومت موقت تشکيل شود که مورد پذيرش همه جناحها باشد، و پس از آن قانون اساسي جديد به تصويب برسد و انتخابات آزاد برگزار گردد.
بزرگترين مانع بر سر راه، آينده سياسي بشار اسد است. در حاليکه اپوزيسيون روي استعفاي وي تأکيد ميورزد، حکومت سوريه از بحث در اين مورد خودداري ميکند. روسيه و ايران از اسد حمايت ميکنند، و ترکيه پشتيبان گروه هاي شورشي در سوريه است. افزون بر آن، گروه هاي تروريستي نيز در اين جنگ داخلي، که تا حال به قيمت جان صدها هزار نفر تمام شده است، سهم دارند. همه جوانب درگير در سوريه به نقض شديد حقوق بشر متهم مي باشند. ( دويچه وله)