صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازگشایی حرم شریف در بیت‌المقدس پس از دو روز تعطیلی

بازگشایی حرم شریف در بیت‌المقدس پس از دو روز تعطیلی

براساس گزارش ها از بيتالمقدس، محوطه «حرم شريف» که شامل مسجد القصي و قبهالصخره است، پس از دو روز بار ديگر به روي زائران باز شده است.  دو روز پيش اين محوطه در بخش قديمي بيتالمقدس به دنبال حادثه تيراندازي بسته شد و از ورود زائران به آن جلوگيري شد. مراسم نمازجمعه در مسجد الاقصي هم براي اولين بار طي ساليان گذشته لغو شد که بيسابقه بوده است. بنيامين نتانياهو، نخستوزير اسرائيل، پيشتر گفته بود که بازگشايي اين محوطه با توجه به اتخاذ تدابير جديد امنيتي، روندي تدريجي خواهد داشت.  در جريان حمله روز جمعه (14جولاي/23 سرطان) سه فرد مسلح به نيروهاي پوليس اسرائيل دستکم 2 پوليس اسرائيلي کشته شدند. اين سه فرد از اعراب اسرائيل بودند و دو پوليس کشته شده از دروزيهاي جليله در شمال اسرائيل بودند. پوليس اسرائيل گفته است که سه فرد مسلح را به ضرب گلوله کشته است. مقامهاي اسرائيل گفتهاند که مهاجمان پس از تيراندازي به سوي بخش قديمي شهر بيت المقدس فرار کرده بودند.  محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطيني، در تماس تلفني با بنيامين نتانياهو، نخستوزير اسرائيل، اين حمله را محکوم کرد.  بخش قديمي بيتالمقدس در بيتالمقدس شرقي است. اين بخش در جريان جنگ اعراب و اسرائيل در سال 1967 به اشغال اسرائيل در آمد. دولت اسرائيل در سال 1981 بيتالمقدس شرقي را ضميمه خاک خود کرد، اما جامعه جهاني اين امر را به رسميت نشناخته است. تعيين وضعيت بيتالمقدس يکي از موانع اصلي در روند صلح خاورميانه است. گفتگوهاي صلح بين اسرائيل و فلسطينيان از سال 2014 به بعد با مشکلات زيادي مواجه بوده است. (بي بي سي)