صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح ترامپ برای جایگزینی قانون خدمات درمانی اوباما امکان تصویب ندارد

طرح ترامپ برای جایگزینی قانون خدمات درمانی اوباما امکان تصویب ندارد

رهبر جناح جمهوريخواه در سناي آمريکا گفته است که امکان تصويب طرح خدمات درماني مورد نظر دونالد ترامپ، رئيس جمهوري از همين حزب، در مجلس سنا وجود ندارد.
سناتور ميچ مککونل با اظهار نوميدي از تصويب طرح جايگزين قانون «حمايت از بيماران و مراقبتهاي قابل دسترس» موسوم به اوباماکر، گفته است که به جاي اين طرح در نظر دارد خواستار صدور مصوبه سنا به منظور تعويق اجراي اين قانون به مدت دو سال شود.
در حاليکه پيش از اين راند پل و سوزان کالينز، سناتورهاي جمهوريخواه از ايالتهاي کنتاکي و مِين مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرده بودند، روز گذشته مايک لي و جري موران، اعضاي جمهوريخواه سنا از ايالتهاي يوتا و کانزاس نيز گفتند به اين طرح راي نخواهند داد.
 سناتورهاي حزب دموکرات هم پيشاپيش با اين طرح اعلام مخالفت کرده بودند. حزب جمهوريخواه اکثريت کرسيها را در هر دو مجلس نمايندگان و سناي کنگره آمريکا در اختيار دارد، اما اکثريت آن در مجلس سنا تنها دو کرسي است درحاليکه چهار سناتور از اين حزب با طرح جايگزيني اوباماکر مخالفت کردهاند و سناتورهاي دموکرات نيز به آن راي موافق نخواهند داد. آقاي مککونل تاييد کرد که در ارتباط با اين طرح، حزب جمهوريخواه اکثريت ناچيز خود در سنا را از دست داده و به اين ترتيب، هيچ اميدي به تصويب اين طرح نيست. ( بي بي سي)