صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تابعیت دوگانه در استرالیا؛ دومین سناتور هم مجبور به استعفا شد

تابعیت دوگانه در استرالیا؛ دومین سناتور هم مجبور به استعفا شد

دومين سناتور استراليايي به دليل داشتن تابعيت دوگانه از شغل خود استعفا کرده است. لاريسا واترز همان زني بود که بيشتر از دو ماه پيش در پارلمان اين کشور به فرزند خود شير داد و به عنوان اولين زن سياستمداري که اين کار را کرد، نام خود را بر سر زبانها انداخت. اين عضو مجلس سناي استراليا، از حزب اقليت سبزها، در کانادا متولد شده است. بر طبق قانون اساسي اين کشور، افرادي که تابعيت دوگانه يا مضاعف دارند نميتوانند شغلهاي رده بالاي فدرال را تصاحب کنند.  چهار روز پيش هم اسکات لودلام، هم حزبي ديگر او، به دليل داشتن تابعيت نيوزيلندي از شغل خود کنار رفته بود. هر دو سناتوري که استعفا کردهاند معاون رهبر حزب سبز بودند.
خانم واترز ميگويد او به تازگي و پس از برملا شدن وضعيت شهروندي همحزبي خود (اسکات لودلام) به مسئله مربوط به تابعيت دوگانه خود پي برده است.
لاريسا واترز گفته است: «وقتي فهميدم بر اساس قانون 70 ساله کانادا از زمان تولد تابعيت دوگانه داشتهام، کاملا به هم ريختم. اين قانون يک هفته بعد از تولد من تغيير کرد و (بر اساس قانون) من بايد براي کنار گذاشتن تابعيت دوگانهام اقدام ميکردم.»
اين سناتور 40 ساله، يازده ماهه بود که به همراه پدر و مادر استراليايي خود کانادا را ترک کرد. خانم واترز گفته است: «تمامي اين اتفاقها زماني افتاده که من حتي زبان هم باز نکرده بودم.»
اين سناتور که براي اولين بار در سال 2011 ميلادي انتخاب شده بود تمامي مسئوليت اين کار را پذيرفته است.
استعفاي اين دو سناتور، بسياري از سياستمداران استراليايي را به تکاپو انداخته تامطمئن شوند الزامات قانوني را رعايت کردهاند.  ( بي بي سي)