صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند: چین در بررسی مناقشه مرزی تهاجمی عمل می‌کند

 هند: چین در بررسی مناقشه مرزی تهاجمی عمل می‌کند

يکي از ديپلماتهاي ارشد هند روز (چهارشنبه) گفت، چين در بررسي مناقشه مرزي يک ماهه با دهلينو به صورت غيرمعمولي تهاجمي رفتار ميکند که اين خود نشانهاي از عدم تلاش براي کاهش تنش است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سوبرامانيام جايشانکار، وزير امور خارجه هند در يک جلسه غيرعلني به قانونگذاران درباره مناقشه مرزي با چين بر سر يک فلات در منطقه هيماليا به گفتوگو پرداخت و گفت که دهلي نو به دنبال يک سازش سياسي است. يکي از اعضاي پارلمان روز سه شنبه به رسانههاي هندوستان گفته بود: وزير امور خارجه به ما گفته که اقدامات خصمانه و لفاظيهاي چين در بن بست اخير بر سر مساله مذکور غيرمعمول است. ما به دنبال بررسي اين روند از طريق کانالها و مسيرهاي ديپلماتيک هستيم. اين مناقشه بر سر فلاتي است که با چين، هندوستان و بوتان هم مرز است. چين، سربازان هندوستان را به حضورشان در اين منطقه که آن را متعلق به خود ميداند، متهم ميکند. بوتان و هندوستان ميگويند که اين منطقه به نام «فلات دوکلم» به بوتان تعلق دارد. بوتان روابط ديپلماتيک با پکن ندارد و متحد هندوستان است؛ هندوستان ميگويد نيروهايش به يکي از واحدهاي ارتش چين که در 16 جون سال جاري ميلادي براي ساخت جاده وارد منطقه شده بودند، نزديک شدند.
پکن اما ميگويد تنها پس از آنکه نيروهاي هندوستان از منطقه خارج شوند، وارد مذاکره ميشود. چين و هندوستان مناقشات مرزي زيادي با يکديگر دارند و در سال 1962 در ايالت «آروناچال» جنگ مرزي داشتند. در سال 2014، صدها تن از سربازان دو کشور در مرز «دوفکتو» موسوم به «خط کنترل واقعي» که در سراسر منطقه «لاداخ» واقع در شمال غرب هندوستان است، درگير شدند. اين مناقشه اخير ميان هندوستان و چين بر سر اين فلات هيماليايي باعث نگراني بينالمللي نيز شده به طوريکه جولي بيشاپ، وزير خارجه استراليا در جريان سفرش به هندوستان از دو طرف خواست تا اين مساله را حل و فصل کنند.