صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اردوغان برای میانجیگری بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد

اردوغان برای میانجیگری بحران قطر با پادشاه عربستان دیدار کرد

رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه، ديروز يکشنبه 23 جولاي (اول اسد) در آغاز سفر دو روزه خود به کشورهاي حاشيه خليج فارس با پادشاه عربستان سعودي ديدار کرد.
رجب طيب اردوغان، متحد سياسي قطر، گفته به دنبال راه حل قطع رابطه کشورهاي خليج فارس با قطر از طريق گفتوگو است.
آقاي اردوغان همچنين تاکيد کرده که براي پايان دادن به اين بحران، عربستان بايد نقش کليدي ايفا کند. آقاي اردوغان، بعد از عربستان سعودي به کويت ميرود. کويت در اين منازعه نقش ميانجي را ايفا کرده است. رئيس جمهور ترکيه سپس به قطر ميرود.  اما به گفته يک خبرنگار بيبيسي، آقاي اردوغان براي انجام نقش ميانجيگري محدوديتهايي دارد.
 ترکيه در اين بحران از موضع قطر حمايت کرده است اگرچه تلاش دارد تا به عنوان کشوري که با عربستان سعودي مخالفت ميکند، ديده نشود.  پيشتر به دنبال بحران قطر، رئيس جمهور ترکيه، برخورد عربستان سعودي و متحدانش با قطر را محکوم کرد و آن را «غيرانساني و خلاف ارزشهاي اسلامي» خواند. آقاي اردوغان رفتار عربستان، مصر، امارات متحده عربي و بحرين با قطر را به «حکم اعدام» تشبيه کرد و متعهد شد که ترکيه براي مواجهه با بحران به قطر کمک کند. آقاي اردوغان در سخناني در اواسط جولاي و در ارتباط با بحران قطر گفت که «اشتباهي بسيار بزرگ در حال وقوع است» و از ملک سلمان، شاه عربستان، خواست به عنوان «بزرگتر» منطقه خليج فارس، بحران را حل کند. ( بي بي سي)