صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داماد دونالد ترامپ اتهام تبانی با روسیه را رد کرد

داماد دونالد ترامپ اتهام تبانی با روسیه را رد کرد

جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ گفته است که او يا هيچ فرد ديگري در تيم تبليغاتي پدر همسرش در زمان مبارزات انتخابات رياست جمهوري آمريکا، با مقامهاي روسي تباني نکردهاند. آقاي کوشنر در بيانيهاي که پيش از برگزاري جلسه ديروز سناي آمريکا (24 جولاي) منتشر کرد، گفت هيچ تماس «غيرمعقولي» با مقامهاي روسي نداشته و براي فعاليتهاي اقتصادي خود به «منابع مالي روسي» تکيه نکرده است. در اين جلسه قرار است داماد دونالد ترامپ توضيحاتي را درباره اين اتهامات به کميتهاي از سناتورهاي آمريکايي ارائه کند. او همچنين قرار است فردا هم در مجلس نمايندگان براي توضيح درباره اتهامهاي مشابه حضور يابد. اين اتهامات عمدتا به دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري اخير آمريکا مربوط است و سناي اين کشور به همراه مجلس نمايندگان به طور مشترک تحقيقاتي را درباره اين مسئله آغاز کردهاند.  جارد کوشنر 36 ساله همسر ايوانکا ترامپ و از مشاوران ارشد رئيس جمهور آمريکاست.
او در تب و تاب مبارزات انتخابات رياست جمهوري اين کشور در سال گذشته مديريت استراتژي تبليغات ديجيتال را بر عهده داشت. داماد آقاي ترامپ در بيانيه ديروز خود تعداد تماس با نمايندگان روسيه در زمان مبارزات انتخاباتي و بعد از آن را « شايد 4 مورد» شمرده است.
آقاي کوشنر به ديدار خود با ناتاليا وسلنيتسکايا ، وکيل روس در جون سال گذشته هم اشاره کرده است؛ جلسهاي که او دير به آن رسيده رسيده بود.
حدود دو ماه پيش، روزنامههاي آمريکايي واشنگتن پست و نيويورک تايمز مدعي تماس داماد دونالد ترامپ با دولت روسيه شده بودند.
از جمله موارد ادعاهاي مطرح شده اين بود که در ماه دسامبر (2016) جارد کوشنر از سرگي کيسلياک، سفير روسيه در آمريکا خواسته بود تا يک خط ارتباطي محرمانه براي ارتباط با کاخ کرملين برقرار کند. بر اين اساس، اين خط تماس محرمانه براي مذاکره در مورد سوريه و ساير سياستها پيشنهاد شده بود. ( بي بي سي)