صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمريکا مانع مشارکت مسکو در حل بحران قطر نميشود

آمريکا مانع مشارکت مسکو در حل بحران قطر نميشود

وزارت خارجه آمريکا اعلام کرد، واشنگتن در حل بحران قطر از مشارکت مسکو حمايت ميکند و مانع آن نميشود. هدر ناوئرت، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، در کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن  گفت، اگر روسيه بتواند همه طرفين درگير بحران قطر را سر ميز مذاکره جمع کند، ما از آن استقبال ميکنيم. وي اظهار داشت: آمريکا در توانايي روسيه در تحقق اين هدف شک دارد اما اگر محقق شود ما از آن استقبال ميکند.
ناوئرت در اين راستا گفت: بحران قطر تنها با نشست و مذاکره مستقيم کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس حل ميشود. وي در ادامه افزود: ما همواره اميدواريم که اين کشورها نشست و گفتوگوي مستقيم با هم داشته باشند، چرا که اين امر کمک ميکند به راه حل مناسب برسند.  کشورهاي عربستان، مصر، امارات و بحرين با اتهام قطر در حمايت از تروريسم پنج جون روابطشان را با اين کشور  قطع کردند، از طرفي نيز قطر اين اتهام آنها را رد کرد و آنها را مشتي تهمت و دروغ خواند. در بيست و دوم ماه مذکور نيز کشورهاي تحريمکننده با ميانجيگري کويت يک ليست 13 بندي به عنوان شروط خود براي برقراري مجدد روابط با دوحه به قطر ارائه کردند. يکي از موارد اين ليست بستن شبکه «الجزيره» بود که دوحه آن را غيرمنطقي و غيرقابل اجرا دانست.