صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پوتین: ۷۵۵ دیپلمات آمریکا باید روسیه را ترک کنند

پوتین: ۷۵۵ دیپلمات آمریکا باید روسیه را ترک کنند

رئيسجمهوري روسيه معتقد است که بهبود روابط دوجانبه ميان کشورش و آمريکا در آينده نزديک دشوار به نظر ميرسد. ولاديمير پوتين، رئيسجمهوري روسيه در گفتوگو با شبکه تلويزيوني «روسيه يک» خاطرنشان کرد: مسکو از مدتها پيش به دنبال بهبود روابط با آمريکا بوده و در اين راستا اميد داشته اما به نظر ميرسد که تغيير خاصي در آينده نزديک به وجود نيايد.
وي تصريح کرد: ما از مدتها پيش منتظر اين بوديم که شايد تغيير مثبتي حاصل شود اما به نظر ميرسد حتي اگر امکان وقوع تغييري وجود داشته باشد، اين اتفاق به اين زودي رخ نخواهد داد.
وي ادامه داد: من درباره دلايل مربوط به مشخصههاي سياست داخلي آمريکا صحبت نميکنم اما به هر حال نبايد پرسشها را بدون پاسخ بگذاريم.
رئيسجمهوري روسيه در تشريح دلايل واکنش کشورش به تحريمهاي جديد آمريکا، اظهار کرد: طرف آمريکايي بار ديگر اقدامي يکجانبه عليه روابط مسکو و واشنگتن و در چارچوب اعمال محدوديتهاي غيرقانوني و تلاش براي تاثيرگذاري بر ساير کشورها عليه مسکو به عمل آورد.
وي ادامه داد: روسيه بارها پيشنهاد داده که با آمريکا رويکرد مبتني بر تعامل و همکاري داشته باشد اما در واکنش تنها با
ولاديمير پوتين همچنين گفت که 755 ديپلمات و وابسته ديپلماتيک آمريکا بايد خاک روسيه را ترک کنند. اين تصميم بعد از آن اعلام شد که آمريکا در روزهاي گذشته تحريمهاي تازهاي را عليه روسيه وضع کرد.