صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفتگوی تلفنی ترامپ و نخست وزیر جاپان درباره تهدید جدی و مستقیم کوریای شمالی

گفتگوی تلفنی ترامپ و نخست وزیر جاپان درباره تهدید  جدی و مستقیم کوریای شمالی

مقامات کاخ سفيد ميگويند که دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، و شينزو آبه، نخستوزير جاپان هر دو بر اين عقيده هستند که برنامه موشکي کورياي شمالي «خطري جدي و تهديدي مسقيم و فزاينده» است.  براساس گزارشها رهبران دو کشور درخصوص تنشها در شبه جزيره کوريا و آزمايشهاي موشکي کورياي شمالي بويژه آزمايش اخير اين کشور در اواخر هفته گذشته، با يکديگر تلفني گفتگو کردهاند.  به گفته کاخ سفيد اين دو بر تعهد دوطرف بر افزايش فشارهاي ديپلماتيک و اقتصادي بر کورياي شمالي تاکيد کردهاند.  در عين حال مقامات جاپاني گفته اند که رهبران دو کشور در اين گفتگوي تلفني درخصوص گزينه نظامي بحث و تبادل نظر نکرده اند.
همزمان از منطقه گزارش شده است که رئيس جمهورکورياي جنوبي بزودي قرار است با آقاي ترامپ درباره برنامه موشکي کورياي شمالي تبادل نظر کند.  کورياي شمالي روز جمعه (28 جولاي) براي دومين بار يک موشک بينقارهاي بالستيک (آي سي بي ام) آزمايش کرد.
اين پرتاب سه هفته پس از آزمايش «آي سي بي ام» قبلي انجام مي شود.
 سفير آمريکا در سازمان ملل متحد مي گويد در ارتباط با آزمايش موشکي کورياي شمالي خواستار نشست اضطراري شوراي امنيت نخواهد شد چون «پيامد قابل توجهي نخواهد داشت.»
خانم هيلي در بيانيه اي گفت: «قطعنامه جديد شوراي امنيت اگر فشار بين المللي بر کورياي شمالي را به طور قابل توجهي افزايش ندهد ارزشي نخواهد داشت.»
وي تاکيد کرد: «در واقع ارزش آن منفي خواهد بود چون حاوي اين پيام براي ديکتاتور کورياي شمالي خواهد بود که جامعه جهاني تمايلي ندارد او را به طور جدي به چالش بگيرد.» او اضافه کرد: «چين بايد تصميم بگيرد آيا مايل است گام حياتي را بردارد يا نه. وقت گفت وگو تمام شده.»
همزمان آمريکا مي گويد سيستم دفاع ضدموشکي موسوم به «تاد» را با موفقيت آزمايش کرده و بمب افکن هاي ب-1 خود را بر فراز شبه جزير کوريا به پرواز درآورده است.( بي بي سي)