صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور چین: از حق حاکمیت خود کوتاه نمی‌آییم

رئیس جمهور چین: از حق حاکمیت خود کوتاه نمی‌آییم

رئيسجمهوري چين ديروز (سهشنبه) به مناسبت نودمين سالروز تاسيس ارتش آزاديبخش خلق کوريا گفت، پکن عاشق صلح است اما هرگز در دفاع از حق حاکميت خود سازش نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاري رويترز، گر چه شي جينپينگ، رئيسجمهوري چين در سخنراني در «تالار بزرگ خلق» به هيچ يک از مناقشههاي ارضي اشاره مستقيمي نداشت و تلاش ميکرد تا اطمينان دهد که نيات چين صلحطلبانه است اما همچنين اين مساله را منتقل کرد که نميتوان چين را ترساند. رهبر چين گفت: مردم چين صلح دوست هستند. ما هرگز به دنبال تخاصم و يا توسعهطلبي نبودهايم اما اعتماد قدرت شکست تمام دشمنان را داريم. هرگز به هيچ فرد، سازمان و يا حزب سياسي اجازه نميدهيم هيچ بخشي از اراضي چين را در هيچ زماني و به هيچ نحوي، جدا کند. هيچکس نبايد از ما انتظار داشته باشد که ميوه مسمومي که براي تماميت ارضي، امنيت و يا منافع ما مضر است، قورت دهيم.
شي جينپينگ افزود: هيچ کس نميتواند چيزي را به پکن تحميل کند هر چيزي که حاکميت، امنيت و منافع آن را تهديد کند.  او در سالروز تاسيس ارتش آزاديبخش خلق کوريا تاکيد کرد، حزب حاکم پس از پنج سال کار مداوم با موفقيت ساختار سازماني و قدرت و نيز وجهه عمومي خود را بازنگري کرده است. طي اين سالها، کمپين ضد فساد گسترده شي جينپينگ بسياري از افسران ارشد ارتش چين را هدف گرفته است.
رئيسجمهوري چين بار ديگر با تاکيد بر «رهبري قاطع» بر ارتش گفت: براي ايجاد ارتشي قدرتمند، ما بايد بيطرفانه به رهبري مطلق حزب بر نيروهاي مسلح احترام بگذاريم و اطمينان حاصل کنيم که ارتش خلق هميشه از حزب پيروي ميکند.»
او با يادآوري نقل قولي از مائو تسهتونگ، رئيس سابق حزب کمونيست چين (بنيانگذار چين مدرن) گفت: «اصل ما اين است که حزب اسلحه را اداره ميکند و هرگز نبايد به اسلحه اجازه داد که حزب را اداره کند.» روزنامه دولتي «چاينا ديلي» هم به نقل از وزير دفاع چين در رابطه با تايوان نوشت: ارتش چين مطمئن، آماده و مجهز است تا از تماميت ارضي و حاکميت ملي کشور دفاع کند.