صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه اعزام غیرنظامیان به جنگ سوریه را تکذیب کرد

 روسیه اعزام غیرنظامیان به جنگ سوریه را تکذیب کرد

مقامات دولتي روسيه حضور نظاميان اين کشور در صفوف نيروهاي دولتي سوريه و همچنين افزايش تلفات خود در جنگ داخلي سوريه را تکذيب کردهاند.
روز چهارشنبه، 11 اسد (2 آگست)، ولاديمير پسکوف، سخنگوي دفتر رياست جمهوري روسيه گفت که هيچ نظامي روسي در کنار نيروهاي دولتي سوريه در جنگ داخلي آن کشور شرکت ندارد. او در پاسخ به خبرنگاران که خواستار توضيحاتي در مورد گزارش خبرگزاري رويترز در مورد افزايش تلفات روسيه در جنگ سوريه بودند، گفت: «اگر شهروندان روسيه در جنگ سوريه شرکت داشته باشند، حتما افراد داوطلب و نظير آن هستند و با دولت هيچ ارتباطي ندارند.»  پيشتر، سخنگوي وزارت دفاع روسيه گزارش رويترز را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را «از اول تا آخر کذب محض» توصيف کرده بود.
 او گفته بود: «اين اولين باري نيست که خبرگزاري رويترز ميکوشد به هر وسيله ممکن عمليات روسيه براي نابودي تروريستهاي دولت اسلامي (داعش) و بازگرداندن صلح به سوريه را بي اعتبار کند.» اوايل روز چهارشنبه، خبرگزاري رويترز در گزارشي نوشت که اگرچه به گزارش وزارت دفاع روسيه، از اول سال جاري تا کنون، فقط ده نظامي اين کشور در سوريه کشته شدهاند اما براساس اطلاعات کسب شده از خانوادههاي کشتهشدگان روسي جنگ سوريه، آمار تلفات اين کشور در سوريه به مراتب بيشتر بوده و دست کم به 40 نفر رسيده است. کشتهشدگان از نفرات ارتش روسيه و غيرنظامياني بودهاند که براي ارائه خدمات به واحدهاي نظامي روسيه به سوريه اعزام شده بودند.
اين خبرگزاري يادآور شده است که منابع نظامي روسيه تنها کشته شدن 36 نظامي در پانزده ماه گذشته را تاييد کردهاند که در هر حال، حاکي از افزايش تلفات اين کشور در نتيجه گسترده شدن عمليات نظامي در سوريه است. در اين گزارش آمده است که دولت روسيه ميکوشد اخبار مربوط به مشارکت در جنگ سوريه به شکلي مثبت در رسانههاي داخلي منعکس شود، و نسبت به هر خبري در مورد افزايش آمار تلفات نظامي در سوريه به شدت حساسيت دارد.  حضور شهروندان عادي روسيه در جنگ خارجي ممکن است با قوانين اين کشور تعارض داشته باشد که حضور شهروندان در جنگ خارجي به عنوان مزدور را ممنوع کرده است. مشارکت غيرنظاميان در عمليات نظامي خارجي در برابر دريافت دستمزد ميتواند به استخدام به عنوان مزدور تعبير شود. طبق آمار رويترز، از چهل روسي کشته شده در سوريه، 21 نفر غيرنظامي و 17 نفر نظامي بودند و اين خبرگزاري قادر به تعيين موقعيت دو نفر ديگر نبوده است.  ( بي بي سي)