صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجسمه نیم تنی بودا به سرقت رفت

 مجسمه نیم تنی بودا به سرقت رفت

مجسمه نيم تني بودا از معبدي در گابورون پايتخت بوتسوانا به سرقت رفته است. جامعه بوداييهاي بوتسوانا از گم شدن اين مجسمه بودا به شدت ناراحت هستند و خواهان کمک براي يافتن آن شدهاند.
اين مجسمه برنزي در سال 1996 توسط تايلند به جامعه بوداييهاي بوتسوانا اهدا شده بود. براي جا به جا کردن اين مجسمه حداقل به هشت نفر نياز است.
مردم محله ميگويند سارقان ممکن است فکر کرده باشند اين مجسمه از طلا ساخته شده است.
رئيس جامعه بوداييان بوتسوانا گفته است ارزش اين مجسمه 24 هزار دلار است. پوليس گفته است سارقان سوم جولاي وارد معبد شده و اين مجسمه را به سرقت بردند.
اين در حالي است که رئيس جامعه بوداييان بوتسوانا گفته است مجسمه در نهم جولاي پس از آن که دزدگير معبد از کار انداخته شد، به سرقت رفته است.
او گفته است با توجه به وزن مجسمه، سرقت آن احتمالا کار يک گروه بوده است.
مجسمه بودا در سال 1996 توسط ده راهب تايلندي مورد تبرک قرار گرفت. چهار سال پيش يک مجسمه ديگر بودا از سريلانکا به اين معبد اهدا شد. پوليس گفته است تحقيقات در اين باره در جريان است و تا کنون فردي بازداشت نشده است. بوداييان بوتسوانا نگران هستند در صورتي که سارقان به زودي بازداشت نشوند، آنها اين مجسمه را ذوب خواهند کرد. سال پيش هم مجسمهاي از معبد هندوها در بوتسوانا به سرقت رفت. قرار است به زودي دالاي لاما، رهبر معنوي بوداييان تبت به بوتسوانا سفر کند. اين اولين سفر او به آفريقا است. چين به اين سفر اعتراض کرده اما وزارت امور خارجه بوتسوانا گفته است اين کشور راسا در مورد سفرهاي خارجي تصميم ميگيرد. آفريقاي جنوبي تا کنون 5 بار درخواست سفر دالاي لاما به اين کشور را رد کرده است. ( بي بي سي)