صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرملين: با ترامپ همعقيدهايم

کرملين: با ترامپ همعقيدهايم

کرملين اعلام کرد، با ترامپ درباره خطرناک بودن کاهش روابط بين روسيه و آمريکا موافقيم. کرملين اعلام کرد، با دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريکا همعقيده هستيم که روابط بين روسيه و آمريکا به سطح بالاي خطرناکي رسيده است.
 ديميتري پسکوف، سخنگوي رياستجمهوري روسيه اعلام کرد: ما با ترامپ کاملا موافقيم و چه بسا خطر در کم شدن همکاري بين روسيه و آمريکا در مسائل حياتي مهم براي دو ملت و دو کشور باشد. دونالد ترامپ در توئيت خود آورده بود: سطح روابط ما با روسيه به طور بيسابقه و خطرناکي پايين است. شما بايد از کنگره تشکر کنيد همان کساني که برنامه خدمات درماني اوباما را ملغي نکردند.