صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماينده آمريکا: هنوز دو هزار نيروي داعش در رقه هستند

نماينده آمريکا: هنوز دو هزار نيروي داعش در رقه هستند

برت مکگورک، نماينده ويژه آمريکا در جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامي (داعش) گفته است نزديک به دو هزار نفر از نيروهاي داعش هنوز در شهر رقه هستند. آقاي مکگورک گفته است نيروهاي مورد حمايت آمريکا از زمان آغاز عمليات در ماه جون توانستهاند 45 درصد رقه را تحت کنترل خود در آورند. او گفته است داعش براي بقاي خود ميجنگد و انتظار ميرود نيروهاي اين گروه در درگيريها در اين شهر کشته شوند. گروه داعش شهر رقه را در سال 2014 تصرف کرد و آن را پايتخت خلافت خود خواند.
  هنوز مشخص نيست چه تعداد شهروند غيرنظامي هنوز در شهر رقه هستند اما سازمان ملل متحد تخمين ميزند که بين 20 تا 50 هزار نفر هنوز در اين شهر سکونت ميکنند. از دست دادن شهر رقه ضربه سنگين ديگري براي داعش پس از شکست در موصل عراق خواهد بود. آقاي مکگورک گفته است نيروهاي داعش 78 درصد زمينهاي تحت کنترل خود در عراق و 58 درصد زمينهاي تحت کنتترل در سوريه را از دست دادهاند. بيش از سيصد هزار نفر از مردم سوريه در درگيريهاي اين کشور که شش سال پيش شروع شد کشته شدهاند. يازده ميليون نفر هم آواره و بيخانمان شدهاند. درگيريها با اعتراضها عليه بشار اسد، رئيسجمهوري سوريه شروع شد و در نهايت به يک جنگ داخلي انجاميد. ( بي بي سي)