صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز مانور نظامي مشترک آمريکا و کورياي جنوبي

آغاز مانور نظامي مشترک آمريکا و کورياي جنوبي

مانور مشترک ارتشهاي آمريکا و کورياي جنوبي از دوشنبه به مدت 10 روز برگزار ميشود. هدف اين مانور دفاع در برابر يک عمليات تهاجمي احتمالي کورياي شمالي اعلام شده است. اين در حاليست که کورياي شمالي ميگويد آمريکا و کورياي جنوبي نقشه حمله به آن کشور را تمرين ميکنند. اين مانور که هر سال دو مرتبه برگزار ميشود، عمدتا بر اساس شبيهسازي کامپيوتري ساختارهاي فرماندهي است، هرچند انتظار ميرود در جريان آن برخي تمرينهاي ميداني از جمله عمليات تخليه غيرنظاميان هم انجام شود. يک روزنامه حکومت کورياي شمالي گفته است که آمريکا با اين مانور»بنزين روي آتش ميپاشد.»
ادامه از ص1-  حدود 17 هزار و 500 نظامي آمريکايي در اين مانور شرکت دارند. اين در حاليست که در مانور قبلي حداقل 25 هزار نظامي آمريکايي حضور داشتند.
جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريکا، گفته است که کاهش نيروهاي آمريکايي در مانور جاري به تنش اخير با پيونگ يانگ ارتباطي ندارد.
کورياي شمالي به تازگي اعلام کرده بود که برنامه حمله به جزيره گوام در اقيانوس آرام - که بخشي از قلمروي آمريکا به حساب مي آيد - را بررسي کرده و طرح آن را در روزهاي آينده تکميل ميکند.
در واکنش، دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا، گفت که اگر کورياي شمالي به رفتار تهديدآميز خود ادامه دهد با»چنان پاسخي روبرو خواهد شد که تاکنون تنها با چند کشور آن چنان رفتار شده» است.
 او همچنين گفته بود که پيونگ يانگ با «خشم و آتش» رو به رو خواهد شد. ( بي بي سي)