صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئيس جمهور چين در افتتاحيه نشست بريکس: تنها با باز شدن فضاي اقتصادي ميتوان پيشرفت کرد

رئيس جمهور چين در افتتاحيه نشست بريکس: تنها با باز شدن فضاي اقتصادي ميتوان پيشرفت کرد

رئيسجمهور چين ديروز(يکشنبه) در جريان افتتاح نشست کشورهاي عضو بلوک تجاري بريکس در شهر شيامن اين کشور خواهان رد حمايتگرايي داخلي صرف از سوي اقتصادهاي کشورهاي جهان شد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين اظهارات شي جينپينگ، رئيسجمهور چين در حالي مطرح شد که آمريکا و اروپا فشارهايشان را بر پکن براي کاهش موانع بازار افزايش دادهاند.
  همزمان جديدترين آزمايش هستهاي کورياي شمالي بر اجلاس بريکس در چين سايه افکنده است. رئيسجمهور چين با ابراز تاسف از بابت ظهور ذهنيت حمايتگرايي داخلي و نگاه به داخل نزد اقتصادهاي جهان گفت: تنها باز شدن فضا است که پيشرفت را به وجود ميآورد و فراگير بودن ميتواند پيشرفتهاي اقتصادي را حفظ کند.
شي جينپينگ اين اظهارات را در جريان آغاز مجمع تجاري بريکس با حضور نمايندگان تجاري پنج کشور عضو اين بلوک شامل برازيل، هند، چين، روسيه و آفريقاي جنوبي مطرح کرد.
قرار است از امروز اجلاس رسمي سران کشورهاي عضو بلوک بريکس افتتاح شود و رهبران اين کشورها  ديروز وارد شهر شيامن شدند.
در همين راستا ولاديمير پوتين، رئيسجمهور روسيه نيز به منظور شرکت در اين اجلاس وارد شيامن شد. اجلاس مجمع تجاري بريکس نيز به طور موازي با نشستهاي اجلاس رهبران اين بلوک برگزار ميشود. اين نهمين اجلاس سران بريکس است که نخستين بار حدود يک دهه پيش به منظور تشکيل يک نظم جهاني جايگزين که تحت تسلط کشورهاي غربي نباشد، گردهم آمد.