صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کورياي شمالي: بمب هايدروجني آزمايش کرديم

کورياي شمالي: بمب هايدروجني آزمايش کرديم

کورياي شمالي ميگويد که يک بمب هايدروجني را با موفقيت آزمايش کرده که ميتوان آن را در کلاهک موشک جا داد. اين ششمين آزمايش هستهاي زيرزميني کورياي شمالي در دهه گذشته است. کارشناسان جاپان ميگويند که قدرت اين بمب حدود 10 برابر بمبي بوده که کورياي شمالي پارسال آزمايش کرد. پيش از تأييد کورياي شمالي، کشورهاي اطراف از ثبت دو لرزه شديد خبر داده و گفته بودند که اين لرزه ها احتمالا ناشي از آزمايش موشکي کورياي شمالي بوده است. لرزه شناسان جاپاني گفتند که زمين لرزه اي به بزرگي 6.3 درجه را در کورياي شمالي ثبت کردهاند. چين از متحدين اصلي کورياي شمالي در واکنش به اين اقدام تاکيد کرده است که با آن بشدت مخالف است و از مقامات کورياي شمالي خواسته است تا به قطعنامههاي سازمان ملل پايبند باشد و آزمايشهاي اتمي خود را متوقف کند.
تارو کونو، وزير امور خارجه جاپان آزمايش کورياي شمالي را محکوم کرد و گفت که اين اقدام نابخشودني است.
مون جائهاين، رئيس جمهور کورياي جنوبي هم جلسه اضطراري شوراي امنيت ملي را تشکيل داده است.
همزمان مقامات کميته دفاعي کورياي جنوبي گفتند که قدرت آزمايش کورياي شمالي معادل 100 کيلوتن تيانتي بوده است (بمبي که آمريکا در پايان جنگ جهاني اول بر شهر ناکازاگي انداخت قدرتي معادل 20 کيلوتن تيانتي داشت).
ويپين نارانگ، استاد علوم سياسي در انستيتوي تکنولوژي ماساچوست گفته که چنين بمبي قابليت تخريب يک شهر را دارد. پيشتر شينزو آبه، نخستوزير جاپان در سخناني انجام يک آزمايش هسته اي ديگر از سوي کورياي شمالي را «غير قابل قبول» خوانده بود. همچنين گزارش شده بود که نخستوزير جاپان با دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا از طريق تلفن تماس گرفته است.
در بمبهاي هايدروجني از همجوشي هستهاي براي ايجاد انفجاري بسيار قوي تر از يک بمب اتمي ساده استفاده مي شود. بمب هايدروجني حجم زيادي ندارند و در کلاهک موشکهاي بالستيک جاي ميگيرند.
کورياي شمالي اخيرا دست به يک آزمايش موشکي زد که طي آن يک موشک بالستيک از فراز خاک جاپان عبور کرد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اين اقدام را محکوم کرد. دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا، در واکنش به آن آزمايش و خطاب به پيونگ يانگ هشدار داده بود: «همه گزينهها روي ميز است.»  ( بي بي سي)