صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گزارشگر سازمان ملل: آنگ سان سوچي از مسلمانان روهينگيا حمايت نکرده است

گزارشگر سازمان ملل: آنگ سان سوچي از مسلمانان روهينگيا حمايت نکرده است

يانگي لي، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ميانمار (برمه)، از آنگ سانگ سوچي، که در عمل رهبري اين کشور را برعهده دارد، انتقاد کرده و گفته است که خانم سوچي از اقليت مسلمانان روهينگيا حمايت نکرده است.  مقامات سازمان ملل متحد مي گويند که در طول 10 روز گذشته 87 هزار نفر از مسلمانان روهينگيا که خانههايشان به آتش کشيده شده، از کشور گريخته و به بنگلادش فرار کردهاند.  خانم لي گفته که موقعيت دشوار خانم سوچي را درک ميکند؛ اما در عين حال تاکيد کرده است که خانم سوچي خشونتها عليه اقليت روهينگيا را محکوم نکرده است.

ادامه از ص1- خانم لي در عين حال گفت سخت است که بتوان ادعاي نظاميان ميانمار را مبني بر اينکه مسلمانان روهينگيا خود خانههاي خود را آتش زدهاند، باور کرد.
انتقاد کشورهاي اسلامي
همزمان گزارش شده است که کشورهاي اسلامي در آسيا، از دولت ميانمار خواستهاند تا اقدامات نظامي عليه مسلمانان روهينگيا را متوقف کند.
وزراي خارجه پاکستان، مالزي، بنگلادش و اندونزي که با همتاي ميانمار خود ملاقات کردهاند، همگي خواهان حل سريع اين بحران شدهاند.
هچنين ملاله يوسفزي از فعالان حقوق بشر نيز از خانم سوچي خواسته است تا خشونتها عليه اين اقليت مذهبي را محکوم کند.
پيشتر يک هيئت تحقيق بينالمللي از دولت ميانمار خواست محدوديت‌‌هايي را که عليه اقليت مسلمان راخين در آن کشور وضع کرده است، لغو کند.
اين هيئت، که سرپرستي آن را کوفي عنان، دبيرکل پيشين سازمان ملل برعهده دارد، گفته است که دولت ميانمار بايد به مسلمانان ايالت راخين - يا روهينگا - آزادي جابجايي در داخل خاک کشور را بدهد و شرايطي را براي اعطاي شهروندي به آنان فراهم آورد. هيئت بينالمللي گفته است که مسلمانان راخين بزرگترين گروه قومي فاقد شهروندي در جهان هستند. ايالت راخين در غرب اين کشور واقع شده و بخشي از جمعيت آن مانند اکثر مردم ميانمار بودايي و بخشي ديگر مسلمان هستند. مقامات ميانمار ميگويند که مسلمانان راخين - موسوم به روهينگيا - از خارج از ميانمار به اين ايالت مهاجرت کردهاند و تابعيت اين کشور را ندارند. هيچ کشور ديگري نيز آنان را شهروند خود نميداند. ( بي بي سي)