صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دبيرکل ناتو: جهان در خطرناک ترين مرحله خود در طول نسل هاست

دبيرکل ناتو: جهان در خطرناک ترين مرحله خود در طول نسل هاست

دبيرکل سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) هشدار داد جهان اکنون نسبت به نسلهاي گذشته جاي خطرناکتري شده است. اين اظهارات ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو چند روز پيش از بسيج حدود 100 هزار نيروي روسيه در مرزهاي شرق اتحاديه اروپا مطرح ميشود. او در مصاحبه با روزنامه گاردين گفت، تعداد زياد تهديدها جهان را به طور فزايندهاي خطرناک ميکند. استولتنبرگ در پاسخ به اين سوال که آيا در طول دوره سي سال خدمتش شاهد دورهاي خطرناکتر بوده است، گفت: اين دوره بسيار غير قابل پيشبيني و سختتر است چرا که ما چالشهاي بسياري به صورت همزمان داريم.
ما با اشاعه تسليحات کشتار جمعي در کورياي شمالي مواجهيم، ما شاهد حضور تروريستها و بيثباتي هستيم و با يک روسيه قويتر مواجهيم. يک جهان بسيار خطرناکتري داريم.
از پنجشنبه نيروهاي روسيه و بلاروس در آنچه بزرگترين رزمايش مسکو از جنگ سرد خوانده ميشود، مشارکت خواهند کرد. در طرف ديگر جهان، دولت کوريايجنوبي سامانه دفاع موشکي تاد مستقر کرده است تا با حملات بالقوه آتي از سوي کوريايشمالي مقابله کند. دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريکا هم تهديد کرده است که اگر کورياي شمالي تهديد بيثستري عليه اين کشور داشته باشد با «خشم و آتش» پاسخ دهد.
با توجه به اينکه دولت ترامپ مذاکره با پيونگيانگ را در شرايط حاضر رد کرده است، تمرکز ديپلماتيک واشنگتن اکنون روي تلاشها براي اقدام از طريق سازمان ملل و اعمال فشارهاي اقتصادي بيشتر روي کورياي شمالي متمرکز است.