صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بزرگترين عمليات تخليه تاريخ آمريکا در حال وقوع است

بزرگترين عمليات تخليه تاريخ آمريکا در حال وقوع است

در حالي که توفان دريايي ايرما همزمان با نزديک شدن به سواحل فلوريدا قدرت بيشتري گرفته، حدود 6 ميليون و 500 هزار نفر از ساکنان اين ايالت هشدار تخليه دريافت کردهاند.
ايرما که پيشبيني ميشد شهر ميامي در جنوب را هدف قرار دهد اکنون با کمي تغيير مسير به سوي تمپا در سواحل شمال غربي فلوريدا ميرود.
ريک اسکات، فرماندار فلوريدا با نزديک شدن ايرما، به کساني که هنوز منازل خود در مناطق خطرناک و پست را تخليه نکردهاند هشدار داده که ديگر فرصتي براي جابجايي با موتر به مناطق مرتفع نيست و اين افراد بايد فورا پناه بگيرند.
در مناطق کم ارتفاع انتظار ميرود طرح آب با موجهاي بلندي به ارتفاع دو متر وارد شهر شود و علاوه بر سيل قوي، آب اقيانوس در حال بازگشت به دريا تخريب فراواني ايجاد خواهد کرد.
در ميامي و مجموعه جزاير کيوِست پوليس مقررات منع آمد و شد در طول شب برقرار کرده و با وجود اين که ايرما کمي تغيير مسير داده و احتمال ميرود شدت تخريب او اکنون متوجه شهرهايي چون تمپا باشد، مقامهاي ميامي از مردم خواستهاند که هرگز در طول شب از خانه بيرون نروند.
ميامى تقريبا خالى از گردشگر و ساکنانش شده. بزرگراههاى پهن اين شهر حالا براى تک اتومبيلهايى که از خيابانها مىگذرند کلى جا دارد.  فرماندار فلوريدا از مردمى که در شهرهاى جنوبى هستند، مثل ميامى، خواسته تا شهر را ترک کنند. يا به پناهگاه و مکانهاى أمن بروند.
پناهگاهها، عمدتا سالنهاى بزرگ ورزشى و سالنهاى نمايشگاهى هستند که هر کس در گوشهاى از آن بر تشکى دراز کشيده و منتظر گذر زمان و توفان است.
(بي بي سي)