صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو: رفتار کورياي شمالي غير مسوولانه است

ناتو: رفتار کورياي شمالي غير مسوولانه است

دبيرکل ناتو ديروز گفت «رفتار غير مسوولانه» کورياي شمالي تهديدي جهاني و نيازمند دريافت يک واکنش جهاني است. به گزارش خبرگزاري رويترز، ناتو مستقيما در اين بحران که حاصل ششمين و قدرتمندترين آزمايش اتمي کورياي شمالي است، دخالتي ندارد اما از کورياي شمالي خواسته است تا از برنامههاي هستهاي و موشکي خود دست بردارد. ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو در مصاحبه با شبکه تلويزيوني بيبيسي گفت: رفتار غير مسوولانه کورياي شمالي يک تهديد جهاني است و نيازمند آن است تا واکنشي جهاني هم دريافت کند و البته آن شامل ناتو هم ميشود.  استولتنبرگ از بيان اينکه آيا حمله احتمالي کورياي شمالي به گوآم در اقيانوس اطلس که بخشي از اراضي ايالات متحده است شامل ماده پنج ناتو ميشود يا خير امتناع کرد. براساس ماده پنج ناتو، حمله به يکي از اعضاي ناتو حمله به تمامي اعضاست. او گفت: ما اکنون روي اين مساله متمرکز هستيم که چگونه ميتوانيم در يافتن راه حل صلح آميز براي اين درگيري مشارکت کنيم. از سوي ديگر مايکل فالون، وزير دفاع انگليس هم به بيبيسي گفت به هر بهايي بايد از وقوع درگيري نظامي اجتناب شود.