صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ در شانزدهمين سالگرد 11 سپتمبر: نيروهاي آمريکايي تروريستهاي وحشي را نابود خواهند کرد

ترامپ در شانزدهمين سالگرد 11 سپتمبر: نيروهاي آمريکايي تروريستهاي وحشي را نابود خواهند کرد

رئيس جمهوري ايالات متحده آمريکا در نخستين سخنراني خود در سالگرد مراسم حمله تروريستي 11 سپتمبر 2001 به ايالات متحده آمريکا گفت دولت او به دنبال از بين بردن گروه هاي تروريستي وحشي است که جهان را نا امن کرده اند. آٌقاي روز دوشنبه 20 سنبله با حضور در وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون در شمال ايالت ويرجينيا، گفت: هدف تروريست ها ترساندن ما بود، اما آمريکا مرعوب نمي شود. نام آنها به ليست دشمنان ما اضافه خواهد شد که نابود شده اند. وي افزود: نيروهاي نظامي ما آماده هستند که نيروهاي وحشي و شرورهاي تروريست که دشمن ما و دشمن تمام ملل متمدن هستند را دنبال کنند و آنها را نابود خواهند کرد.
رئيس جمهوري آمريکا با تاکيد بر قوت ارتش آمريکا گفت، ما اين دشمنان شرور را که تا به حال شبيه شان را نديده ايم نابود مي کنيم. ما تضمين مي کنيم که اين تروريست ها هيچ پناهگاهي براي سازماندهي حمله به ملت ها نداشته باشند.
ترامپ افزود: نقشه هايي داريم که به اين قاتلان بگوييم هيچ پناهگاهي وجود ندارد که آنها بتواند در آن پنهان باشند و از تيررس ما مخفي شوند.
رئيس جمهوري آمريکا افزود: از 11 سپتمبر هفت هزار سرباز آمريکايي جان شان را براي دفاع و محافظت از مردم آمريکا از دست دادند. در ميان اين سربازان، از همه اقوام و اديان بودند و تنها وظيفه شان دفاع از آمريکاي متحد بود.
پيش از سخنراني پرزيدنت ترامپ در پنتاگون، جنرال جوزف دانفورد رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح آمريکا و همچنين جيم متيس، وزير دفاع آمريکا سخنراني کردند.

رئيس جمهوري و ملانيا ترامپ بانوي نخست آمريکا روز دوشنبه با حضور در محوطه کاخ سفيد مراسم يک دقيقه سکوت به احترام قربانيان را برگزار کردند. ( صداي آمريکا)